Thời đại Facebook

Written by admin
In category Văn học
Jul 10, 2021, 5:29 AM

Tác giả: <Thương>

Từ khi Facebook chào đời

Là lúc dân mạng gọi mời lên mây

Kết nối chuyện Đông chuyện Tây

Hẹn nhau trên mạng đêm ngày đổi trao

Đại Đồng thế giới đến mau

Chỉ một nốt nhạc vượt vào không gian

You, me, tình bạn tri âm

J' taime, my love, duyên tình có đôi

Thế nhưng thế sự nổi trôi

Sân si là bệnh người đời vẫn mang

Bất bình tương phản khó ngăn

Đánh mất lý trí lố lăng tao mày

Văn chương chữ trả cho thầy

Từ ngữ tục tĩu đem xài không kiêng

Quên tư cách, phụ bút nghiên

Cả đời rèn luyện lên thuyền ra khơi

Bể trần sóng gió chơi vơi

Ngược dòng nước lũ càng bơi xa bờ

Làm sao học được chữ ngờ

Tưởng khôn mà dại, tưởng khờ mà khôn

Facebook kết nối thế nhân

Viễn thông tiện lợi kẻ gần người xa

Con dao hai lưỡi chẳng ngoa

Cẩn trọng kẻo phải thiệt ta hại người

Thân bại danh liệt ai ơi

Trọng người, người trọng, thương người, người thương

Dịch Covid-19 kiếp vô thường

Thế giới đang sống trăm đường khó nguy

Diệt vong là chuyện khả thi

Cậy nhờ phép lạ nhiệm mầu Trời ban

Cứu nhân thế khỏi nguy nan

Người người hướng thiện tâm an phúc tràn

Amen....

THƯƠNG...

Belgium 08-07-2021