Sử thi Champa: Akayet Um Marup

Written by admin
In category Nghiên cứu
Jul 12, 2021, 3:39 AM

CHAMPA BANI QUỐC TẾ (Champa Bani International Community - CBIC)

TỔ CHỨC THI PUEC-HARI: ARIYA

Nhân dịp Eid al-Adha (Waha) 2021, Champa Bani Quốc Tế tổ chức thi đọc-ngâm Ariya

Chủ đề:  AKAYET "UM MARUP

Thời gian thông báo thi từ: 25/6/2021

Thời gian bắt đầu nhận bài thi: 25/7/2021

-----NỘI DUNG SỬ THI : "UM MARUP"-----

Akayet Um Marup, là một sử thi Champa, được sáng tác vào khoảng thế kỷ XVII, nội dung chủ yếu là truyền bá Islam vào xã hội Champa. Hoàng tử Um Marup là con trai của vua Harum Mak. Trong một lần vào rừng đi săn, Um Marup đã gặp Nabi (Muhammad- S.A.W), Po Ali (Sayyidina Ali), Abu Bakar, Umar, Salman, … được Po Ali thuyết phục cải đạo Islam để thờ phượng Thượng Đế duy nhất (Tuhan Esa- Po Hasa). Cuối cùng Um Marup quyết định rời khỏi ngai vàng để cải đạo từ Hindu sang Islam thờ phượng Đấng Allah. Nghe tin, Po Harum Mak hết sức giận dữ và cho rằng hoàng tử ngu muội đã chối bỏ tập quán truyền thống của tổ tiên. Bất chấp triều đình phản đối, Um Marup với sự giúp sức của Nabi đã nhiều lần chống đỡ sự tấn công của quân đội vua cha. Cuối cùng hoàng tử đã thua trận bởi đánh lén của ác quỷ Kai Glong. Linh hồn hoàng tử Um Marup được Nabi và các thiên thần mang đến với Allah. Kết thúc trận chiến, đức vua Harum Mak đã thua trận và quy hàng bởi sự chống trả của đạo quân Nabi, và cuối cùng đức vua cũng chấp nhận cải đạo sang Islam.

 

UM MARUP - (In English)

Um Marup was the son of king Harum Mak. One day he left the palace to hunt and met Po Nabi (Lord Prophet) and the caliph Po Ali and Abukhar Uman Suman. Po Ali recounted to him of the

importance of Islam and made him catch a glimpse of the pleasures he would have in the after life. Um Marup then decided to give up the throne and convert to Islam in order to enjoy faster the paradise’s pleasures. His father, furious, tried to divert Um Marup from his project, because according to him Um Marup undermined the kingdom’s ancestral traditions. In vain : Um Marup, helped by Po Nabi, managed to overcome every trials inflicted on him by his father. In a last fight between Um Marup and his father’s troops, Um Marup (who was about to win) is treacherously attacked and killed by the giant Kai Glong. Po Nabi and the heavenly nymphs then brought Um Marup’s remains to Po Aluah’s throne. To avenge the prince, Po Nabi launched a terrible attack against king Harum Mak. The king was defeated and accepted to convert to Islam, as did his son.

XEM FILM: UM MARUP 

TẬP 10: Cuộc sống làng Chăm: Sử thi Um Marup - sử thi Islam Champa

Nik Mansour Nik Halim, Biên tập