Imam Dụng Xiêng đã hoàn thành nhiệm vụ ở cõi trần thế

Written by admin
In category Tin tức
Jul 17, 2021, 5:12 AM

Ban biên tập báo điện tử Kauthara.org

Địa chỉ : 3615 Misty Glen CT, San Jose CA 95111, USA.

                              San Jose, ngày 17 tháng 07 năm 2021

              THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Biên tập báo điện tử Kauthara.org thông cáo:

Imam Dụng Xiêng (Imam Sieng),

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận

Nguyên quán: Bình Minh (Aia Mamih), Phan Hòa (Hậu Quách), huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Imam đã được Po Allah gọi về lúc 4h sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại tư gia. Hưởng thọ 74.

Ban biên tập Kauthara.org, xin thành kính phân ưu cùng gia đình và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận.

Nguyện cầu Po Allah soi sáng đưa linh hồn Imam Sieng sớm lên Surga.

 

        Tổng biên tập báo điện tử Kauthara.org  

                       Ts. Putra PoDam