Đính chính thông tin phỉ báng xúc phạm ông Từ Công Thánh trên mạng xã hội

Written by admin
In category Tin tức
Jul 24, 2021, 4:55 AM

  Thông tin BBT Kauthara.org

 Trong thời gian gần đây, thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung: Katip Từ Công Tấn có hành vi bôi nhọ phỉ báng ông Từ Công Thánh là Đảng viên hiện đang sinh hoạt Đảng Chi bộ thôn Thành Tín. Qua xác minh nguồn tin từ gia đình ông Từ Công Tấn và dư luận tín đồ Bani Awal thôn Thành Tín.

  Ban biên tập Kauthara.org thông tin chính như sau:

Katip Từ Công Tấn khẳng định cá nhân ông không liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung trên và cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đây là hành vi kẻ xấu tự mạo danh tên ông để xúc phạm danh dự ông Từ Công Thánh, gây thêm hiềm kích hiểu nhầm giữa gia đình ông và cá nhân ông Từ Công Thánh

Theo nguồn tin rất khả tín từ công đồng Chăm Bani ở Thành Tín cho biết: Bà Châu Cành là tín đồ Công giáo hiện đang định cự tại Australia (Úc Đại Lợi) đã chỉ đạo người thân của mình mạo danh Katip Từ Công Tấn viết bài đăng lên mạng xã hội bôi nhỏ phỉ báng ông Từ Công Thánh là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam có hành vi chống Hồi đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận, là một tổ chức được Nhà nước công khai thừa nhận. Ý đồ thâm hiểm của bà Châu Cành, là mượn danh một Đảng viên người Chăm để vu cáo chính sách nhà nước vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2021, bà Châu Thị Cành chỉ đạo cho bà Châu Thị Xéo và Châu Thị Thổi vận động lấy chữ kí tín đồ Bani Awal thôn Thành Tín, vu cáo Chánh quyền Việt Nam vi phạm quyền tụ do tôn giáo và âm mưu xóa bỏ tôn giáo Bani ra khỏi danh mục Tôn giáo Việt Nam và mua chuộc lôi kéo Ban bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani thôn Thành Tín thông qua Imam tân Kiều Lợn bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, để vào Thánh đường sinh hoạt tôn giáo mừng Đại lễ Waha (Adha), nhằm phế truất Katip Từ Công Tấn là giáo sĩ hiện đang bảo vệ Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani.

Theo chúng tôi được biết: Ông Từ Công Thánh là một cán bộ nhà nước là một Đảng viên luôn có ý thức hệ dân tộc, rất có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Ông là người luôn bảo vệ tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận, là tổ chức được Nhà nước bảo hộ. Có chăng ông Từ Công Thánh muốn đề nghị Nhà nước công nhận thêm Tôn giáo Bani Awal là một tôn giáo độc lập chính danh có mã số riêng, nếu tôn giáo này đảm bảo đầy đủ các yếu tố: Giáo chủ, Giáo luật, Giáo lý, Giáo dân. Nếu chứng minh được các yếu tố trên và đề nghị Nhà nước Việt Nam công nhận Tôn giáo Bani Awal là một tôn giáo độc lập chính danh có mã số riêng. Là cơ quan ngôn luận nhằm chuyển tải sự thật đến cộng đồng Chăm, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh ủng hộ.

Tôn giáo là một đề tài hết sức nhảy cảm, nếu cộng đồng Chăm nói chung và Tín đồ Bani Awal không sáng suốt nhận định nhất quán quan điểm lập trường rõ ráng, một số kẻ xấu sẽ  lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin tín đồ Bani Awal gây ra một chiến trường tranh chấp tôn giáo thảm khóc mà hậu quả của nó gây ra không ai có thể tiên đoán được. Ban biên tập Kauthara.org kính đề nghị cơ quan an ninh Huyện Ninh phước, Tỉnh Ninh Thuận cần phải điều tra làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh những thông tin thất thiệt của mố số cá nhân nhân danh là tín đồ Bani lơi dụng quyền tự do tôn giáo gây chia rẽ tín đồ Bani Awal hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

 

Sau đây là nguyên văn thông tin đính chính của Katip Từ Công Tấn:

Thư: Katip. Từ Công Tấn

Nguồn : Kauthara.ORG 

-----***-----

 Tôi tên: Katip Tấn (Từ Công Tấn) hiện đang sinh hoạt tại Thánh đường Hồi giáo Bani tại Thành Tín. Thời gian qua, một số kẻ xấu mạo danh tôi đăng thông tin lên mạng xã hội bôi nhọ phỉ báng ông Từ Công Thánh là Đảng viên hiện đang sinh hoạt Đảng Chi bộ thôn Thành Tín. Đây là hành vi bôi nhỏ phỉ báng xúc phạm nghiêm trọng danh dự Đảng viên Từ Công Thánh, gây chia rẽ hiểu nhầm giữa gia đình tôi với ông Từ Công Thánh.

Theo thông tin là âm mưu của gia đình bà Cành dàn dựng.

Nay tôi (Katip Từ Công Tấn) xin đính chính công khai cho cộng đồng Chăm biết: Bản thân tôi không liên quan đến thông tin bôi nhọ phỉ báng ông Từ Công Thánh trên mạng xã hội với nội dung như đăng trên FB.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đề nghị cơ quan an ninh điều tra làm rõ để trả lại danh dự cho ông Từ Công Thánh và cá nhân tôi.

 

Thành tín, ngày 24 tháng 07 năm 2021

                 Đã ký

        Katip. Từ Công Tấn

Hình 1. Katip. Từ Công Tấn (bên trái), ông Hán Dậu (Dhia)- Hamutaran (bên phải)