Kiếp người

Written by admin
In category Văn học
Aug 12, 2021, 3:07 PM

KIẾP NGƯỜI

Covi, Covid, Corona...

Chữ Cô giống cái rõ là sản sinh...

Một, hai, ba... chục... trăm... nghìn...

Lên tới số triệu ẩn mình tỷ dân ...

Bảy tỷ dân số nghìn cân ..

Biến thể chủng vạn phần hiểm nguy...

Khoa học những tưởng khả thi...

Nghiên cứu tiêm chủng cứu thì vạn dân...

Nào hay Cô ấy lắm con ... (corona) ...

Sinh sản lai giống Đỏ, Hồng, Xanh lam...

Mẹ Vũ Hán, con India...

Anh Quốc, Africa, kế là Japan...

Covid19, Delta, Lamba ...

Tiêm xong hai mũi lần ba đã kề...

Cách ly xã hội ủ ê...

Khẩu trang giản cách còn gì yêu thương...

Kinh tế suy sụp nhiễu nhương...

Tương lai lương thực vào đường diệt vong...

Thiên tai địa nạn khó phân...

Thế giới thức tỉnh lánh phần khổ nguy...

Ngoài tiêm chủng trong tu di...

Hướng về Thiên Thượng an chi tất thành ...

Tâm hướng thiện dạ nhân lành...

Đó là phương thuốc chữa lành khả thi...

Kiếp người một đến, hai đi...

Nào ai Vĩnh viễn sống thì vạn niên...

Sống chết là chuyện trần duyên...

Duyên lai, duyên khứ, tùy duyên ấy mà...

Đừng miễn cưỡng chuyện gần xa...

Yêu thương tha thứ điều ta nên làm...

Đến khi lìa bỏ trần gian...

Hồn ta thanh thản vui miền Vĩnh sinh...

Amin...

 

THƯƠNG...

 Belgium, 12 August 2021..