Thành Tín: Imam Kiều Lượng và băng nhóm chống chỉ thị 16 của Chính phủ Việt Nam

Written by admin
In category Tin tức
Aug 18, 2021, 4:29 AM

Theo nguồn tin có kiểm chứng từ thôn Thành Tín, ông Imam Kiều Lượng sẽ tổ chức Suk Muharam vào thứ Sáu ngày 20/8/2021.

Suk Muharam (Amharam) là Suk (Jum-at) đầu tiên trong tuần đầu tiên, tháng đầu tiên của năm 1443 theo lịch Hijri Hồi giáo, là sự kiện quan trọng của thế giới Hồi giáo nói chung và hệ phái Awal của người Chăm nói riêng.

Thứ Hai ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại nhà Imam Kiều Lượng đã tổ chức một cuộc họp kín gồm 11 Acar thôn Thành Tín (không mời Katip Tấn). Cuộc họp do Imam Kiều Lượng cầm đầu với nội dung tuyên bố:

1. Thôn Thành Tín sẽ tổ chức Suk Muharam vào thứ Sáu tuần này bất chấp Chỉ thị 16 của Chính phủ.

2. Không đồng ý cho Katip Tấn tham gia Suk Muharam và loại trừ Katip Tấn ra khỏi Thánh đường Thành Tín vì Katip Tấn dám đứng ra bảo vệ tổ chức HĐSC Hồi giáo Bani do Nhà nước Việt Nam công nhận.

3. Trường hợp Katip Tấn và gia đình tham dự Suk Muharam thì bổn đạo xem như không biết và cấm mọi giáo sĩ Acar trong thánh đường không được Jabat Salam (Athalam) với Katip Tấn.

4. Đưa Imam Bát (Po Thiện) trở lại làm Imam Tal (Thay vì lịch trình Katip Tấn lên Imam Tal năm nay).

5. Imam Kiều Lượng có kế hoạch mời Sư cả Tuấn Tú (Po Gru Hương palei Katuh) đến làm Athaw-Bah (lễ tẩy uế) cho Sư cả Thành Tín (Po Gru La Dư, palei Cuah Patih) vào sáng thứ Năm ngày 19/8/2021, sau đó Po Gru La Dư sẽ làm lễ tẩy uế cho ông Imam Kiều Lượng cùng ngày.

6. Sáng thứ Sáu ngày 20/8/2021 sẽ tập trung tổ chức Suk Muharam tại Thánh đường Thành Tín.

Văn bản cuộc họp ngày 16/8 tại nhà Imam Kiều Lượng do ông Thành Sẻ làm Thư ký.

 

Theo Công điện Số: 4168/CĐ-UBND, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ở Mục 1 đã được nêu.

Theo Thông báo Số: 11/BTT/HĐSC/2021 ngày 15/7/2021 tại trụ sở HĐSC về việc áp dụng các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng trong đó có nêu:

- Không tụ tập từ 10 người trở lên và yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 met nơi công cộng.

- Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.

- Tạm dừng Lễ “Talaih Waha” vào ngày 21/7/2021 tại 7 thánh đường.

Cả nước đang phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, cả tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện Công điện của UBND, thánh đường tỉnh Ninh Thuận chấp hành tốt thông báo của Hội đồng Sư cả.

Vậy tại sao ông Imam Kiều Lượng đứng ra cầm đầu vận động giáo sĩ Acar và bà con thôn Thành Tín tổ chức Suk Muharam coi thường luật pháp, chống Chính phủ và chống HĐSC.

Nếu nội dung cuộc họp trên được thực hiện, thì dự đoán sẽ xảy ra chiến trường tranh chấp tôn giáo mà hậu quả không ai có thể tiên đoán được.

Ban Biên Tập Kauthara đề nghị HĐSC tỉnh Ninh Thuận, UBND xã Phước Hải, Chính quyền tỉnh Ninh Thuận hãy đứng ra giải quyết kịp thời nhằm chặn đứng âm mưu của Imam Kiều Lượng và những kẻ không ra mặt để bảo vệ sự bình yên của người dân thôn Thành Tín.

Hình 1. Imam Kiều Lượng, bị băng nhóm lợi dụng chống Chỉ thị Covid-19 của Chính phủ.

 

Hình 2. Thông báo của Hội đồng Sư cả cấm sinh hoạt tôn giáo vì Covid-19.

 

 

Hình 3. Công điện của UBND tỉnh Ninh Thuận về phòng, chống Covid-19