Dân tộc Chăm có tôn giáo hay không? - Phần 1

Written by admin
In category Nghiên cứu
Aug 22, 2021, 2:26 AM

Thời gian gần đây, xã hội Chăm bỗng dưng nóng lên bởi đề tài tôn giáo. Người tạo ra làn sóng này chính là Tiến sĩ Thành Phần. Sinh năm:17/04/1954 tại Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ts. Thành Phần khơi mào lập nhóm gồm năm người trong gia đình, tự viết ký đơn gửi Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo Ninh Thuận đề nghị xóa bỏ tên tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận. (Xem nội dung đơn đính kèm bên dưới).

Để hiểu rõ tôn giáo Chăm, tôi lấy ví dụ minh họa với thuật ngữ: đảng cộng sản

----------***--------

Thuật ngữ: Đảng Cộng Sản, có thể dùng để chỉ bất kỳ đảng nào theo Chủ Nghĩa Cộng Sản. 

- Đảng Cộng sản Liên Xô (tiếng Nga: Коммунистическая партия Советского Союза, Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza; viết tắt: КПСС, KPSS) là tổ chức chính trị cầm quyền và chính đảng hợp pháp duy nhất tại Liên Xô (cho tới khi nó bị cấm hoàn toàn sau Cuộc đảo chính Xô viết năm 1991) và là một trong những Đảng Cộng sản lớn nhất thế giới. Đảng Cộng sản Liên Xô theo Chủ nghĩa cộng sản khoa học. Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận cho hoạt động của Đảng.

- Đảng Cộng sản Pháp (tiếng Pháp: Parti communiste français hay PCF) là một chính đảng ở Pháp ủng hộ các nguyên tắc của Chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Pháp (PCF), chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp. Đảng Cộng sản Pháp không phải là đảng cầm quyền, nhưng luôn giữ vai trò quan trọng trong nền chính trị của Pháp.

- Đảng Cộng sản nước Đức (tiếng Đức: Kommunistische Partei Deutschlands – KPD) là một chính đảng lớn tại Đức theo Chủ nghĩa cộng sản từ năm 1918 cho đến năm 1933. Được thành lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bởi những người theo lý tưởng chủ nghĩa xã hội phản đối chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Rosa Luxemburg, đảng từ bỏ chủ nghĩa Luxemburg và dần hướng theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ nghĩa Stalin

- Đảng Cộng sản Trung Quốc (tiếng Ho giản thể: 中国共产党; tiếng Hoa phồn thể: 中國共産黨; bính âm: Zhōngguó Gòngchǎndǎng; Hán-Việt: Trung Quốc Cộng sản Đảng) là đảng chính trị thành lập và điều hành Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức chính thức trên cơ sở nguyên tắc ập trung dân chủ, một nguyên tắc do nhà lý luận Mác xít Nga và Vladimir Lenin. Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết ủng hộ Chủ nghĩa cộng sản và tiếp tục tham gia Hội nghị Quốc tế của các Đảng Cộng sản và Công nhân hằng năm. Theo điều lệ đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuân theo chủ nghĩa nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình, và tư tưởng Tập Cận Bình.

- Đảng Cộng sản Cuba (tiếng Tây Ban Nha: Partido Comunista de Cuba - PCC) hiện là chính đảng duy nhất được công nhận chính thức tại Cuba theo Chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Cuba hoạt động dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp theo Chủ nghĩa cộng sản. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

 

-----> Nếu hiểu được thuật ngữ: ĐẢNG CỘNG SẢN là Đảng theo CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN. Hoạt động dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin làm cơ sở lý luận cho hoạt động của Đảng....

....Thì chúng ta sẽ hiểu được Bani có phải một Tôn giáo Chăm không? (theo Chủ nghĩa tư tưởng Ts. Thành Phần).

 

HÃY ĐÓN ĐỌC PHẦN 2 – đăng trên báo điện tử kauthara.ORG

Hình 1. Ts. Thành Phần, quê Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

 

Hình 2. Đơn kiến nghị của Ts.Thành Phần, người khơi mào thành lập tôn giáo Bani