Thánh đường Thành Tín tổ chức Suk Muharam vi phạm luật đạo và chống Chỉ thị Chính phủ

Written by admin
In category Tin tức
Aug 26, 2021, 2:23 AM

Năm 1443, theo lịch Hijri, nhằm thứ Hai ngày 01 tháng Muharam, tương đương Tây lịch là thứ Hai ngày 9 tháng 8 năm 2021. Đầu năm 1443 Hijri, tất cả tín đồ Bani Islam trên thế giới và Bani Awal phải tổ chức Suk đầu tiên trong tháng Muharam.

Theo thông tin từ thôn Thành Tín, dưới sự chỉ đạo của Ts. Thành Phần, Ban Phong tục, Ban Bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani có phiên họp kín vào lúc 8h ngày 25 tháng 8 năm 2021 để bàn việc tổ chức Suk Muharam vào sáng thứ Sáu ngày 27/8/2021 và tìm cách loại Katip Tấn ra khỏi sinh hoạt tôn giáo. Theo chỉ đạo của Ts. Thành Phần thì Imam Kiều Lượng và Imam Bát (Pô Thiện) vắng cuộc họp (ở nhà để không liên quan).

Theo quan điểm của Kauthara thì chúng tôi đưa ra nhận xét như sau:

1). Nếu Thành Tín ngang nhiên tổ chức Suk Muharam vào ngày 27/8/2021 thì vi phạm Chỉ thị 15,16 của Chính phủ.

2). Tại sao các cuộc họp liên quan đến tôn giáo đều tổ chức kín, bất thường, mời tất cả giáo sĩ Acar nhưng lại bày mưu loại Katip Từ Tấn?

3). Suk Muharam chỉ tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng Muharam, nay Thành Tín muốn tổ chức Suk vào cuối tuần Muharam thì không còn giá trị.

4). Để tổ chức được Suk Muharam:

   - Điều kiện bên Awal qui định thánh đường đó phải thực hiện đầy đủ quy trình lễ Talaih Waha. Nhưng vừa rồi thánh đường Thành Tín chưa tổ chức lễ Talaih Waha. Nếu thánh đường Thành Tín cứ khăng khăng tổ chức Suk sẽ vi phạm luật đạo.

  - Talaih Waha cuối tháng Dhu al-Hijja (Dul Ka Hija) của năm 1442 (ngày 21/7/2021) vừa qua Thánh đường Thành Tín chưa tổ chức xong, vì:

Thánh đường Thành Tín lúc đó sẳn sàng chống Chỉ thị của Chính phủ, đã mở cửa Thánh đường tổ chức Wak Magrip (khoảng 4:30) ăn uống và tắm xong, rồi chuẩn bị vào thực hiện Wak Isa (Esa) khoảng 7 giờ tối thì gặp rắc rối do nghe tin phía Chính quyền địa phương và phía thực hiện Chỉ thị đến thì một số giáo sĩ Acar nhảy hàng rào và chui hàng rào chạy trốn hết.

   - Theo quy định của luật đạo Awal (agama Awal), điều kiện để tổ chức được Suk Muharam thì thánh đường Thành Tín phải thực thiện Talaih Waha, nghĩa là phải hoàn thành 3 lễ Wak. Thứ nhất: Wak Magrip, thứ nhì: Wak Isa, và thứ ba: Wak Subuh. Nhưng Thánh đường Thành Tín chưa tổ chức được Talaih Waha, do đó việc tổ chức Suk Muharam vào cuối tháng Muharam là vi phạm nặng về luật đạo.

   - Trường hợp ngoại lệ, nếu Thánh đường Thành Tín muốn tổ chức Suk vào sáng thứ Sáu tuần này, điều kiện tất cả giáo sĩ Acar thánh đường Thành Tín phải làm lễ tẩy uế (Thawbah).

Nhưng ở đây chỉ có Po gru La Dư và Imam Kiều Lượng làm lễ tẩy uế (thawbah), vậy thì hai người này có quyền vào thánh đường, còn lại những giáo sĩ Acar khác không được quyền vào thánh đường (vì chưa làm lễ tẩy uế - ngak Thawbah).

5). Chẳng hạn năm Hijri 1441, mặc dù Thành Tín không được vào thánh đường thực hiện lễ Ramadan (Ramawan) là do tình hình chung cả 7 Thánh đường (Magik) Ninh Thuận phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh. Nhưng năm đó Thành Tín đã hoàn thành lễ Talaih Waha trọn vẹn và tiếp theo đã tổ chức Suk Muharam của năm 1442 thành công.

Đề nghị:

- Thánh đường Thành Tín hãy dừng lại việc tổ chức Suk Muharam vào sáng thứ Sáu ngày 27/8/2021.

- Hội đồng Sư cả (HĐSC) Ninh Thuận phải có biện pháp xử lý, nếu thánh đường Thành Tín tổ chức Suk Muharam vi phạm luật đạo Awal (agama Awal).

- Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm và tăng cường thi hành Chỉ thị của Chính phủ.

- Giáo sĩ Acar Thành Tín phải thức tỉnh, nhận diện việc làm đúng sai, đừng để Ts. Thành Phần và đồng bọn lôi kéo làm việc xấu nhằm chống lại Tổ chức Hội đồng Sư cả, chống Chính phủ, chống Ban Tôn giáo – Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ.

 

Hình 1. Cả Sư La Dư (Po gru La Dư), Thánh đường Thành Tín - Ninh Thuận.