Tin mừng cho Bani Islam và Bani Awal - người Chăm cảm ơn Chính phủ Việt Nam

Written by admin
In category Tin tức
Aug 28, 2021, 3:22 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số: 5969/VPCP-KGVX ngày 18/8/2021 và thông báo Số: 7107/BYT-MT của Bộ Y Tế ngày 27 tháng 08 năm 2021 tại Hà Nội về việc “xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng”, xử lý thi hài tín đồ Hồi giáo tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2 đáp ứng nguyện vọng của gia đình người tử vong, phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể: Tín đồ Hồi giáo được quyền mai táng theo giáo luật và không thực hiện việc hỏa táng.

Nhận được quyết định này là sự nỗ lực của Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Tp.HCM cùng với cơ quan chức năng liên quan tham mưu Chính phủ.

Quyết định này là sự quan tâm đúng đắn và giải quyết kịp thời của Chính phủ Việt Nam đối với tín đồ Hồi giáo tại Việt Nam nói chung và tín đồ Hồi giáo thuộc Bani Islam, Bani Awal của dân tộc Chăm nói riêng, đúng nguyện vọng của nhân dân.

Tín đồ Hồi giáo thuộc Bani Islam và Bani Awal đã thực hiện được giáo luật của mình.

Thay mặt tín đồ Hồi giáo thuộc Bani Islam và Bani Awal, Báo điện tử Kauthara xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ, Bộ, Ban liên quan đã quan tâm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Hình 1. Thông báo của Bộ Y tế về thực hiện mai táng đối với tín đồ Hồi giáo.

 

Hình 2. Thiếu nữ Chăm Hồi giáo (Bani Awal) trong ngày tảo mộ. Ảnh VOV.VN

 

Hình 3. Thiếu nữ người Chăm Hồi giáo (Bani Islam) tại Châu Phong - An Giang. Ảnh: Internet

 

Hình 4. Thiếu nữ người Chăm Hồi giáo (Bani Awal). Ảnh: Internet