Ts. Putra Podam muốn trao đổi online với Ts. Thành Phần - Đề tài: Islam, Hồi giáo, Awal, Ahier và Bani

Written by admin
In category Tin tức
Aug 31, 2021, 5:46 AM

Ts. Thành Phần đi tới đâu thì Dân trách, Thiên oán đến đó. Tả xung hữu đột lộn xộn đi theo. Vấn đề tôn giáo dân tộc, không thuộc riêng ai, không ai có quyền thích hay không thích mà muốn thay đổi theo ý riêng của mình.

Ts. Thành Phần, là nhân vật gây chia rẻ trong cộng đồng Chăm, lợi dụng những phần tử thiếu kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo mà nhồi sọ để chống lại Hội đồng Sư cả, một tổ chức duy nhất của dân tộc Chăm được Nhà nước công nhận.

Ts. Thành Phần tuyên truyền rằng Chăm tồn tại một tôn giáo Bani? Nhưng ông ta chưa viết hay chưa xuất bản sách giải thích về tôn giáo Bani để bôi trơn dư luận.

Mặc khác, Ts. Thành Phần kích động Chăm chống Hội đồng Sư cả, nhưng bản thân ông ta không dám ló mặt mà chỉ lợi dụng những bọn đàn em và bọn đàn bà,…

Ts. Thành Phần kích động Chăm cho rằng Chính phủ Việt Nam xóa tôn giáo Bani, nhưng Ts. Thành Phần không đưa ra bằng chứng cụ thể nào?

Chẳng hạn: Tôn giáo Bani của dân tộc Chăm được Nhà nước nào công nhận? Thời Pháp thuộc hay thời Việt Nam Cộng Hòa hay Chính phủ Champa lưu vong của Thành Thanh Dải công nhận?

Đừng coi thường và đừng kích động bà con Chăm chống Chính phủ. Ông Thành Phần nên nhớ: Cha nó lú thì còn chú nó khôn.

Ông đừng đi cổ võ, vừa đánh trống vừa múa, làm ồn lên để lôi kéo bầy đàng đi phá hoại, …

Ông nên nhớ: Chân lý không thuộc số đông.

Những việc làm của Ts. Thành Phần rồi cũng sẽ kết thúc sớm và chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì đến tôn giáo Chăm. “Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có bè gì cũng chẳng làm chi. Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có bè gì cũng chẳng làm sao”.

 

Theo Ts. Putra Podam, Bani không phải tên tôn giáo, càng không phải tên tôn giáo của người Chăm. Vì tổ tiên Champa chưa sáng lập ra một tôn giáo nào.

Cụ thể:

-Hindu tiếng phổ thông là Bà-la-môn là tôn giáo của Ấn Độ, nhưng hiện nay hầu như người Chăm đang hiểu sai cho rằng Balamon là tôn giáo do tổ tiên người Chăm nặn ra.

Islam tiếng phổ thông là Hồi giáo là tôn giáo đến từ Ả Rập, được người Chăm tiếp nhận và cải biến thành Awal. Còn Ahier tiếp nhận Hồi giáo và văn hóa bản địa Champa.

Để giải quyết dứt điểm cần phải làm sáng tỏ vấn đề Islam, Hồi giáo, Awal, Ahier, Bani để rộng đường dư luận.

Ts. Putra Podam đề nghị, cần trao đổi trực tiếp với Ts. Thành Phần trên trực tuyến online để cộng đồng Chăm cùng nghe.

Ts. Putra Podam sẽ mời thêm Ts. Basiron để làm chứng.

Rất mong Ts. Thành Phần bớt chút thời gian để lên sóng giải thích cho cộng đồng Chăm cùng nghe.

Hãy liên lạc Facebook: Putra Podam, để sắp xếp ngày giờ nói chuyện trực tiếp trên online.