Nại Cao Liêm một chức sắc Ahier chính nghĩa

Written by admin
In category Nghiên cứu
Sep 5, 2021, 6:54 AM

Từ khi thần dân Champa không còn chủ quyền trên mãnh đất Champa và phần còn lại của Panduranga vào năm 1832 thì hệ thống, cơ cấu tổ chức xã hội của dân tộc Chăm gần như bị tê liệt hoàn tàn. Đây là giai đoạn đen tối nhất mà xã hội Chăm không còn lối thoát, … chú không còn nhận cháu, anh không còn nhận em, hoàn toàn mất phương hướng. Giai đoạn này một số cuộc khởi nghĩa Champa mang tầm quốc tế đều do người Hồi giáo lãnh đạo, có thể kể đến như phong trào Katip Sumat (1833-1834), Katip Ja Thak Wa (1834-1835), Haji Les Kosem (1964 – 1975), … và một số giáo sĩ Chăm Awal (vai phải) và chức sắc Chăm Ahier (vai trái) gánh nặng trọng trách của dân tộc trên đôi vai và lèo lái con thuyền Champa đậu bến an toàn như ngày hôm nay.

Chăm Awal đã nhận thức đầy đủ về tín ngưỡng, tôn giáo và luôn khẳng định Awal (có từ thế kỷ 17) là một hệ phái riêng của vương quốc Champa có nguồn gốc từ Isam và có thể gọi Islam Awal (tiếng phổ thông: Hồi giáo Awal).

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani: chỉ là tên của một tổ chức đại diện cho phía Awal mà thôi. Chứ không có tôn giáo nào tên Bani.

Chăm Ahier, từ sau khi Vijaya sụp đổ (1471), tôn giáo Hindu của Ấn Độ (tiếng phổ thông: Balamon là từ Hán Việt dịch từ tiếng Phạn) hoàn toàn bị sụp đổ không chỉ riêng ở Champa mà cả khu vực các nước Đông Nam Á. Do đó, Ahier (có từ thế kỷ 17) đã tiếp nhận Islam và thờ thượng đế Allah là Đấng Tối cao, sau đó mới thờ yang thần Chăm có công với đất nước.

Đây là mấu chốt mà vua Po Rome đã hòa giải dân tộc Chăm bằng cách bắt buộc Chăm theo Hindu phải thờ Allah gọi là Chăm Ahier (Hồi giáo sau/ hồi giáo mới), để cùng Chăm Awal (Hồi giáo trước/ hồi giáo cũ) cùng thờ Đấng Allah để giải quyết mâu thuẫn.

Nếu Ts. Po Dharma và Ts. Sakaya (Chăm theo Ahier) đều viết sách và nhận định giống nhau là: Awal là Hồi giáo trước và Ahier là Hồi giáo sau (cùng thờ Đấng Allah) là khoa học và đúng nguồn gốc lịch sử Champa.

Điều đáng ngạc nhiên và đáng cổ vũ cho chức sắc Ahier là Ong Bac Nại Cao Liêm (làng Tân Bổn - Phó Cả sư quản lý khu vực tháp Po Rome và Paseh Quang Sơ (làng Hiếu Lễ) đều có cùng nhận định rằng:

- Balamon: không phải một tôn giáo do tổ tiên người Chăm sáng lập, mà dân tộc Chăm chỉ tiếp nhận từ Ấn Độ.

- Ahier: là người Chăm theo Balamon tiếp nhận Hồi giáo từ Ả Rập và thờ Allah. Thượng đế Allah xuất hiện trong một số lễ tục liên quan của người Chăm Ahier.

- Ahier: xuất hiện từ thời vua Po Rome, tiếp nhận Hồi giáo từ Ả Rập hay từ Malaysia.

- Ahier: không thờ thần của Ấn Độ (Brahma, Vishnu Shiva).

- Ahier: còn thờ thần yang là những người có công với Champa.

Nhận thức của Ong bac Nại Cao Liêm và Ong Paseh Quang Sơ là hoàn toàn chính xác đúng tư liệu lịch sử tôn giáo Champa. Những thế hệ sau cần phải nghiên cứu đúng đắn như lịch sử tôn giáo mà cha ông để lại, chứ đừng vội nghe một chiều mà đi chống lại tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani cũng như tổ chức Hội đồng Chức sắc Chăm Balamon.

 

Hình 1, 2: Ong Bac Nai Cao Liem, làng Tân Bổn - Phó Cả sư quản lý khu vực tháp Po Rome.

 

Hình 3: Ong Paseh Quang Sơ, người Chăm Ahier ở làng Hiếu Lễ. Ts.Putra Podam có cuộc trảo đổi.

Hình 4: Quan điểm của Ong Bac Nai Cao Liem, làng Tân Bổn - Phó Cả sư quản lý khu vực tháp Po Rome.