Đóng cửa thánh đường Thành tín (Cuah Patih)?

Written by admin
In category Tin tức
Sep 6, 2021, 7:31 PM

Thành Tín là một thôn Chăm sống cộng cư với thôn Từ Tâm, thôn Hòa Thủy thuộc xã Phước Hải. Được sự quan tâm của Nhà nước, thôn Thành Tín ngày càng phát triển và đội ngũ trí thức Chăm mỗi ngày một nhiều.

Thành Tín hầu hết là dân tộc Chăm theo tôn giáo Hồi giáo (tiếng Chăm: Awal, tôn giáo có nguồn gốc từ Ả Rập).

Từ bao đời nay, dân tộc Chăm theo hai tôn giáo chính là Hindu giáo (thường gọi Balamon có nguồn gốc từ Ấn Độ) và Islam giáo (tiếng phổ thông: Hồi giáo, tiếng Chăm: Awal).

Từ thế kỷ 17 (triều đại vua Po Rome), người Chăm chỉ còn hai tín ngưỡng chính là Awal và Ahier, chứ không còn sinh hoạt tôn giáo chính thống như trước đó.

Awal: Thờ Po Allah duy nhất và không thờ yang thần khác.

Ahier: Thờ Po Allah và thờ thêm yang thần là những người có công với đất nước.

Awal, Ahier trở thành hai tín ngưỡng riêng của Champa hay hai hệ phái riêng của Champa. Rõ, Awal và Ahier không phải một tôn giáo.

Awal, Ahier chưa được một Nhà nước nào công nhận là tôn giáo riêng của người Chăm, kể từ thời Pháp thuộc đến nay.

Tuy nhiên, hầu như người Chăm thiếu hiểu biết đều tự cho rằng, dân tộc Chăm có hai tôn giáo do tổ tiên Chăm sáng lập mang tên Awal và Ahier, vua Po Rome là giáo chủ. Đây là chuyện khôi hài mà chỉ có Inrasara, Ts. Thành Phần, Ts. Quảng Đại Tuyên, Ts. Thành Thanh Dải, Ts. Quảng Đại Cẩn mới dám nghĩ ra.

Ngày nay, để thực hiện chủ mưu, Ts. Thành Phần đi vận động hầu như là đàn bà như: Thiên Thị Nín, Từ Thị Xéo, Châu Thị Cành, Châu Thị Trạnh, Dụng Thị Bích Thùy, Chế Mỹ Lan, Kiều Maily, Tâm Thành Thi, Thành Thị Kim Cúc, Kiều Thị Vân Tiên, … đàn bà là mẫu hệ đi đầu làm bia đỡ đạn cho đàn ông đi theo sau.

Ts. Thành Phần đến đâu thôn làng náo loạn đến đó với chủ thuyết kích động Chính phủ Việt Nam xóa tôn giáo Bani của người Chăm. Từ Phước Nhơn vào Văn Lâm nay quay trở lại thôn Thành Tín, vì Thành Tín là thôn có trụ sở của Hội đồng Sư cả.

Tại Thành Tín, trước tiên, Ts. Thành Phần phải nhồi sọ tư tưởng chống Kinh, bằng cách gieo chủ thuyết Chính phủ VN xóa tôn giáo Bani. (Thực tế trên thế giới không tồn tại một tôn giáo tên Bani, mà Bani là tên gọi tín đồ theo đạo Hồi giáo thờ Allah mà thôi).

Khi chất xúc tác chống Kinh bắt đầu cháy, các phần tử theo đuôi bắt đầu tham gia như: Trưởng Văn Hai, Từ Công Thánh, Châu Văn Dè, Imam Kiều Lưỡng, Imam Từ Bát, …

Kết quả, là băng nhóm tìm cách gạt Katip Từ Tấn ra khỏi sinh hoạt tôn giáo với bài ca Katip Tấn Từ theo Hội đồng Sư Cả bảo vệ Hồi giáo Bani. Nhưng ông Từ Công Thánh không đưa ra bằng chứng nào? Chưa có một cuộc họp nào công khai, hay chưa có một cuộc họp nào có mặt đầy đủ để kết tội Katip Tấn Từ.

Rõ, đây chỉ là âm mưu hay mối thù cá nhân liên quan đến quyền lợi mà thủ phạm bên ngoài là Ts. Thành Phần, Ts. Giả mạo Thành Thanh Dải (Thủ tướng Champa lưu vong) tác động.

Theo cuộc họp trước đó, Thành Tín sẽ đưa Imam Bát quay lại làm Imam Tal, để chặn đứng Katip Tấn Từ.

Theo cuộc họp mới đây, Imam Bát xin rút lui, nhưng không cho Katip Tấn Từ đi lên, mà sẽ đẩy Katip Lẽ một học trò của Katip Tấn Từ. Katip Lẽ sinh hoạt tôn giáo và vị trí thứ tự đứng sau sẽ nhảy lên chận mặt Katip Tấn Từ, nghĩa là Thành Tín sẽ phá luật lệ hệ thống thứ bậc của Awal, mà từ nay phe ai mạnh sẽ được cân nhắc. Theo ý kiến Thành Phần gọi cho Imam Kiều Lưỡng, nếu Po Gru không còn sinh hoạt tôn giáo thì nhóm này sẽ đưa Imam Từ Bát làm Po Gru.

Rõ khổ, Thánh đường Thành Tín đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của thế lực ngầm từ khi Imam Mai mất đi.

Theo chúng tôi, để giải quyết sớm vụ việc, đề nghị Katip Tấn Từ gửi đơn lên Hội đồng Sư cả để có phương án giải quyết.

Nếu thực sự Thành Tín có ý đồ chống phá Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận như lời tuyên bố của ông Trưởng Văn Hai, thì biện pháp cuối cùng nên kích hoạt nút “CLOSE” để tự động đóng cửa Thánh đường Thành Tín, như Bình Thuận đã từng đóng cửa Thánh đường Tánh Linh 01 năm, đóng cửa Thánh đường Vĩnh Hanh 3 năm.

Mong Allah trừng trị bọn buôn bán văn hóa, tôn giáo Chăm và soi sáng dìu dắt tín đồ đi đúng hướng.

Ameen.