Ts. Thành Phần quyết tâm thành lập tôn giáo Bà-ni cho nhà chùa An Nhơn

Written by admin
In category Tin tức
Oct 23, 2021, 10:45 PM

Ts. Thành Phần nguyên là giảng viên Trường Đại học KHXH& NV Tp. HCM, nay đã nghỉ hưu và hiện đang sinh sống tại làng Chăm An nhơn – tỉnh Ninh Thuận.

Ông là nhân vật cầm đầu khơi mào lôi kéo tín đồ Bani Awal tạo thành nhóm đối nghịch và tuyên truyền phản đạo chống giáo sĩ (Po Gru, Imam, Katip, Acar) kéo dài trong thời gian qua và nay trở thành “đề tài nóng” như một chiến trường tranh chấp tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là hậu quả mà chính  Tiến sĩ này gây ra, để lại ấn tượng xấu trong cộng đồng Chăm, đề tài mà họ đang bàn tán.

Theo nguồn tin mà chúng tôi ghi nhận, Ts. Thành Phần và băng nhóm của ông gồm: Thập Liên Trưởng, Thành Quang Dũng, Thiên Thị Nín, Đạo Thanh Chiêu,... lợi dụng sự kiện Cả sư Nguyễn Lài qua đời, ông ta cùng băng nhóm vận động các thầy tu ở một số Nhà chùa tìm cách phế truất Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, và đề nghị tái thành lập tổ chức: “Hội Đồng Liên Chùa Bà-ni Phan Rang", được biết tổ chức này xin thành lập vào những thập niên 1960, do Imam Đạo Thanh Huệ làm Chủ tịch (Lưu ý: tổ chức này chưa được chính thể VNCH thừa nhận). Tuy nhiên mọi ý đồ của Ts. Thành Phần đã bị cộng đồng Chăm Bani ở Ninh Thuận, Bình Thuận phát hiện và tẩy chay.

-----Thua keo này ta bày keo khác-----

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ts. Thành Phần và băng nhóm tiếp tục kích động các vị thầy tu ở Nhà Chùa thôn An Nhơn (ông Thành Phần gọi Acar là thầy tu / Thánh đường là Nhà Chùa) vu khống, tố cáo tổ chức: "Hội đồng Sư cả  Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận". Ông đề nghị Nhà chùa An Nhơn (không tham gia) rút khỏi tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận". Và bướng bỉnh hơn ông đề nghị các thầy tu ở Nhà chùa An Nhơn thành lập "Tôn giáo Bani" cho riêng Nhà Chùa An Nhơn! (chỉ có Tiến sĩ 1 đêm mới làm được điều này).

Theo lời ông Thành Phần tiết lộ, tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Ninh Thuận" là chính ông xây dựng đề án và đề nghị chính quyền thành lập, nhưng hôm nay tổ chức này lại không nghe theo sự chỉ đạo của ông, nên tổ chức này không nên tồn tài nữa.

Theo Kauthara, vấn đề tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni" là đề xuất của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi Sở Nội vụ bàn bạc và lập kế hoạch xây dựng. Trong quá trình xây dựng, các giáo sĩ (Acar) mời trí thức Chăm góp ý trong đó có Thành Phần, và cuối cùng thống nhất ý kiến của Ts. Thành Phần lấy tên "Hồi giáo Bani". Nói thêm, Thành Phần cho rằng, phải lấy tên "Hồi giáo", thứ nhất để cho thế giới biết tổ chức của mình là ai; thứ hai để cho thế giới biết Awal chính là "Hồi giáo".

Tại sao hôm nay Ts. Thành Phần chống "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni" và đề nghị thành lập "tôn giáo Bani" ? vì ông ta cam kết với dự án Ấn Độ, mà bản thân ông là chủ dự án đã kí kết. "Tôn giáo Bà-ni" phải thành lập thì dự án Ấn Độ mới được phép báo cáo nghiệm thu.

Tại sao vì dự án Ấn Độ, vì đồng tiền mà Ts. Thành Phần bất chấp mọi thủ đoạn trong mấy năm vừa qua mà nhiều báo chí trong và ngoài nước đưa tin. Nhiều người Chăm cho rằng Ts. Thành Phần là người đã từng buôn bán văn hóa Champa và nay sẵn sàng bán tôn giáo Chăm cho ngoại bang. Rồi mai đây, trong những ngày tháng về hưu, ông ta ngẩng mặt sống với ai ? Vì các bô lão Chăm, Giáo sĩ (Acar), nhân sĩ, trí thức và tín đồ Bani Awal không ai còn niềm tin với ông ta.

Thành Phần là một Tiến sĩ có thâm niên nghiên cứu về các lãnh vực văn hóa, tôn giáo,...ông ta thừa hiểu rõ Awal là hệ phái Islam, nếu xét về mặt độc lập thì Awal chưa đủ điều kiện để trở thành tôn giáo. Trên phương diện lăng kính khoa học, thì cà nghiên cứu Tây phương và nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định: Bani Awal là một phiên bản không đầy đủ của Hồi giáo, nói cách khác, Bani Awal là hệ phái Islam của Champa.

Trên thực tế, tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani" tỉnh Ninh Thuận và "Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam" tỉnh Ninh Thuận là hai tổ chức hoạt động hoàn toàn độc lập có tôn chỉ, mục đích riêng.

Ts .Thành Phần đã từng tự cho mình là người có quyền lực trong xã hội Chăm, ông ta cũng đã can thiệp quá sâu vào nội bộ tổ chức "Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận" như can thiệp phế truất ông Nguyễn Văn Tỷ ra khỏi tổ chức vào 2016 để tranh dành tầm ảnh hưởng với Nguyễn Văn Tỷ.  Thành Phần tham gia đấu thầu xây dựng trụ sở Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và in ấn tài liệu quyển thiên Kinh Koran với số tiền quá cao so với thực tế,... nên mọi ý đồ của ông ta đều bị lộ tẩy và thất bại.

Thành Phần âm mưu tách Ninh Thuận thành lập tôn giáo riêng cho người Chăm không thành công, bay giờ ông ta quay lại lừa gạt những phần tử không ăn học, những người nhẹ dạ cả tin ở chính quê hương mình để thành lập tôn giáo riêng mang tên: Tôn giáo Bà-ni???

Nhiều người Chăm đã đặc nghi vấn? Ts. Thành Phần là một người Chăm thật sự có ý thức hệ dân tộc hay chỉ vì mưu đồ đồng tiền dự án của tổ chức phi chính phủ Ấn độ? Câu hỏi này dành cho Ts.Thành Phần trả lời cho cộng đồng Chăm!

Lưu ý: 

- Ts. Putra Podam gọi  Magik là "Thánh đường",  thì 

                         Ts. Thành Phần gọi Magik  "Nhà Chùa"

- Ts. Putra Podam gọi Acar là "Giáo sĩ",  thì

                        Ts. Thành Phần gọi Acar là "Thầy Tu"

 

Đón xem diễn biến mới sẽ được đăng tải trên báo điện tử: Kauthara.ORG

Đơn thôi tham gia tổ chức " HĐSC Hồi giáo Bani" và thành lập đạo "Bà-ni" cho Nhà chùa An Nhơn, do TS. Thành Phần biên soạn

Ts. Thành Phần, người sáng lập đạo "Bà-ni" cho Nhà chùa Anh Nhơn.