Vì sao Đảng viên Báo Ngọc Tính ký đơn tập thể đả phá tổ chức tôn giáo

Written by admin
In category Tin tức
Oct 30, 2021, 6:02 AM

Trong thời gian vừa qua, sự việc một nhóm người ở thôn An nhơn do Ts. Thành Phần cầm đầu đã gởi đơn tố cáo Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận với nội dung bịa đặc vu khống và xin rút ra khỏi tổ chức này để lập một tổ chức riêng "Hội Đồng Liên Chùa Phan Rang". Sự kiện trên đã tạo một dư luận xấu đến cộng đồng Chăm nói chung và người Chăm An Nhơn nói riêng. Đáng chú ý, trong nhóm người tự xưng là đại diện các bô lão trí thức Chăm ở An Nhơn gởi đến cơ quan chức năng có ông Báo Ngọc Tính là một Đảng viên, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng, Chủ tịch UBMT xã Xuân hải, cũng là nhân vật tham gia kí tập thể trong đơn trên. Dư luận đặc câu hỏi? Vì sao Báo Ngọc Tính là một cán bộ Đảng viên đã từng giữ chức vụ trọng trách ở địa phương phải là người tiên phong vận động các tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng Báo ngọc Tính lại tham gia nhóm người tự xưng đại diện thôn An Nhơn đả phá kích động vu cáo Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, cũng cần nhấn mạnh thêm đây là tổ chức được nhà nước chính thức công nhận vào năm 2005 theo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004).

Là một cán bộ Đảng viên, ông Báo Ngọc Tính thừa hiểu, việc làm của ông là hoàn toàn trái với nguyên tắc điều lệ Đảng, những điều Đảng viên không được làm.

Căn cứ tại điểm 3, Mục I, Quy định số 19-QĐ/TƯ, ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, đã ghi rõ: “Đảng viên không được… viết, ký tên tập thể vào đơn thư tố cáo” và Tại Điểm 3, Mục I, Hướng dẫn số 48-HD/KTTƯ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 19 của Bộ Chính trị cũng đã có hướng dẫn cụ thể: “...Đảng viên không được tham gia hoặc vận động người khác, viết, ký tên tập thể (từ 2 người trở lên) vào đơn thư tố cáo, khiếu kiện”.

Rõ ràng Đảng viên Báo Ngọc Tính đã vi phạm nghiêm trọng tại điểm 3, Mục I, Quy định số 19 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 48 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ban Biên Tập Báo Điện Tử Kauthara.org kính đề nghị Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận cần xử lý nghiêm minh Đảng viên Báo Ngọc Tính vi đã phạm theo những điều lệ cấm của Đảng.

Hình 1. Ông Báo Ngọc Tính

 

Hình 2. Ông Thành Phần

 

ĐƠN KÝ TẬP THỂ DO ÔNG BÁO NGỌC TÍNH SOẠN THẢO CÙNG THÀNH PHẦN