Soi tờ đơn 24 chữ ký từ nhóm người thôn An Nhơn

Written by admin
In category Tin tức
Nov 15, 2021, 5:49 AM

Căn cứ đơn xin thôi tham gia HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận của Bổn đạo thôn An Nhơn vào ngày 12/10/2021 và Công văn của Sở Nội vụ Số: 3502/SNV-TG ngày 9/11/2021 về việc trả lời đơn chức sắc, tín đồ Bani thôn An Nhơn. Tổ chức Kauthara có vài nhận xét như sau:

1). Đây là tờ đơn do một nhóm 24 người ký tên, trong đó có Cả sư Nguyễn Khiêm, người đứng đầu thánh đường thôn An Nhơn.

2). Xét về mặt nội dung thì đây là tờ đơn vu khống, tố cáo Hội đồng Sư cả và Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Ninh Thuận.

3). Hội đồng Sư cả (HĐSC) tỉnh Ninh Thuận nên đề nghị nhóm 24 người phải trình bày bằng chứng mà nhóm đã kết tội HĐSC, nếu không sẽ bị kết tội vu khống, xuyên tạc và bôi nhọ danh dự Ban Thường trực HĐSC.

4). Hội đồng Sư cả nên đồng ý cho thánh đường thôn An Nhơn thôi (rút) tham gia HĐSC với điều kiện, thôn An Nhơn và Bổn đạo phải tổ chức cuộc họp gồm đầy đủ các thành phần, lấy ý kiến dân và phải có biên bản cuộc họp.

5). Hội đồng Sư cả, nếu đồng ý Thánh đường Thôn An Nhơn thôi (rút) tham gia thì phải tổ chức cuộc họp mở rộng và đầy đủ 7 thánh đường Phan Rang, lấy ý kiến và có biên bản cuộc họp.

6). Nếu thánh đường thôn An Nhơn không chấp hành (điều 4) thì đề nghị HĐSC đóng cửa, niêm phong thánh đường thôn An Nhơn để giải quyết.

7). Sau khi tách ra khỏi HĐSC, việc thánh đường thôn An Nhơn hoạt động ra sao thì phải xin ý kiến Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và chấp hành đầy đủ pháp luật VN.

8). Nếu Sư cả Nguyễn Khiêm và nhóm 24 người viết thư xin rút lại đơn tố cáo thì HĐSC nên xem xét và ủng hộ.

9). Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 cần minh bạch và mời các cơ quan chức năng liên quan tham gia.

10). Sau khi Đại hội xong, đề nghị Chính quyền địa phương phối hợp Công an Ninh Thuận tìm ra kẻ chủ mưu phá hoại tôn giáo, gây xáo trộn trong cộng đồng Chăm.

TBT Báo Điện Tử Kauthara.ORG

TS. Putra Podam