Thành Thanh Dải tuyên bố đại diện dân tộc Chăm tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc là hành vi lừa bịp

Written by admin
In category Tin tức
Nov 16, 2021, 4:59 AM

Hàng năm, Liên Hiệp quốc thường tổ chức hội nghị về Dân Tộc Thiểu Số và Dân Tộc Bản Địa tại Geneva (Thuỵ Sĩ), tập trung hàng trăm phái đoàn trong hội trường của Palais de Nation.

Trong hội nghị gồm có 5 thành phần rõ rệt:

• Thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc

• Đại diện của quốc gia độc lập và hai quốc gia có qui chế “quan sát viên” là Vatican và Palestine.

• Các chuyên gia nghiên cứu

• Các hội đoàn phi chính phủ có ghế làm tư vấn Liên Hiệp Quốc

• Các hội đoàn phi chính phủ thông thường nhưng có giấp phép hoạt động (IOC Champa, Hội đồng phát triển, Hội Champa Bani quốc tế, Bangsa Champa,...).

Tuần vừa qua, Báo Điện Tử Kauthara.ORG có nhận nhiều câu hỏi của độc giả liên quan các phái đoàn Chăm ở hải ngoại tham gia phiên họp Liên hiệp quốc. Để rộng đường dư luận, BBT Kauthara.ORG giải đáp câu hỏi thắc mắc của độc giả như sau:

1. Ai có quyền tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ)

Độc giả: Tại sao Bangsa Champa của Thành Thanh Dải lại có mặt trong hội nghị LHQ?

BBT Kauthara.ORG: Tất cả hội đoàn phi Chính phủ trên thế giới đều có quyền ghi danh tham dự hội nghị LHQ về dân tộc thiểu số hay dân tộc bản địa tại Geneva. Tổ chức Bangsa Champa của ThànhThanh Dải là một hội đoàn phi chính phủ, cũng như IOC-Champa có trụ sở ở Hoa Kỳ, có quyền ghi danh để tham gia hội nghị này. Nhưng Bangsa Champa của Thành Thanh Dải chỉ đại diện cho Đạo Thị Thanh Hương (Vợ Thành Thanh Dải), chứ ông ta không đủ tư cách đại diện cho dân tộc Champa tại LHQ như Thành Thanh Dải thường lòe bịp người Chăm. Đây chỉ là lời tuyên bố trịch thượng bệnh hoạn của ông ta mà thôi.

2. Thế nào là hội đoàn tư vấn cho LHQ

Độc giả: Bangsa Champa là hội đoàn tư vấn của LHQ không?

BBT Kauthara.ORG: Tại LHQ hôm nay có hơn 2000 hội đoàn phi chính phủ làm tư vấn cho LHQ. Hội đoàn tư vấn cho LHQ là tổ chức vô cùng quan trọng như; Hội Hồng Thập Tự, có ngân sách khổng lồ trong một năm và phải qua phiên bầu cử có nhiệm kỳ 3 năm mà thôi. Bagsa Champa là tổ chức chỉ lấy tiền túi đi họpp, chắc phải chờ đến năm 3000 mới vinh dự có thể làm tư vấn cho LHQ.

3. Tài chánh tham gia phiên họp LHQ

Độc giả: Ai là người trả chi phí này?

BBT Kauthara.ORG: Mỗi hội đoàn tham gia trong hội nghị của LHQ phải tự túc về tài chánh của mình. LHQ không tài trợ cho bất cứ tổ chức nào tham gia trong hội nghị. LHQ chỉ tài trợ tài chính cho Chánh phủ quốc gia độc lập có chủ quyền khi tham gia phiên họp.

4. Ai có quyền đại diên cho dân tộc trong hội nghị

Độc giả: Tổ chức Bangsa Champa có quyền đại diện cho dân tộc Chăm tại hội nghị LHQ không?

BBT Kauthara: Không có tổ chức hội đoàn nào có quyền đại diện cho dân tộc Chăm tại LHQ. Trên phương diện pháp lý, chỉ có Chánh phủ Việt Nam mới có quyền đại diện dân tộc Chăm tại Việt nam. Bằng chứng cụ thể: Số lượng hội đoàn của dân tộc Chăm hay của bất cứ dân tộc nào, không giới hạn, miễn là hội đoàn đó có giấy phép hoạt động và có tiền để trả chi phí. Tại LHQ năm 2013 có cả phái đoàn của IOC-Champa và tổ chức của Thành Thanh Dải, mặc dù tổ chức của Thành Thanh Dải chỉ có hai người: Thành Thanh Dải và phu nhân của ông ta (Đạo Thị Thanh Hương).

Tại các quốc gia tự do dân chủ, thành lập hội đoàn là quyền của nhân dân. Chỉ cần 3 người là đủ điều kiện thành lập hội đoàn và một ngày là có giấy phép hoạt động rồi. Sau vài ngày không thích, họ có quyền lập hội đoàn khác. Thành Thanh Dải đã xin phép quốc gia Thuỵ Điển hình thành hơn một trăm hội đoàn trong vòng vài năm, có cả hội đoàn mang tên là Chính Phủ Chăm lưu vong do Dải tự phong mình là Thủ tướng, là thí dụ điển hình.

Thành Thanh Dải tự làm Logo Bangsa Champa đưa vào phòng để trước mặt và xin chụp hình với quan chức LHQ là mục đích để khoe khoang lừa bịp người Chăm mà thôi.

5. Bản thẻ mang tên của tổ chức có giá trị gì trong LHQ

Độc giả: Tại sao Bangsa Champa có bản thẻ và cả hiệu kỳ để trước mặt trong hội trường?

BBT Kauthara.ORG: Tại hội trường, LHQ chỉ in sẳn bản thẻ của các quốc gia độc lập như Viet Nam, Campuchia, Thái Lan,… Những quốc gia độc lập mới có quyền để bảng thẻ này trước mặt của mình.

Những hội đoàn phi chính phủ, như IOC-Champa,... không bao giờ có bản thẻ trước mặt của phái đoàn. Nếu bản thẻ hay hiệu kỳ mang tên Bangsa Champa có trong hội trường là vì Thành Thanh Dải tự làm lấy để lừa gạt bà con Chăm mà thôi.

Trong hôi trường, LHQ không cấm ai mang theo hiệu kỳ hay để hiệu kỳ trước mặt thành viên. Nhưng các tổ chức phi chính phủ nghiêm túc trên thế giới, không ai làm những phong cách giả tạo này.

6. Thế nào là nghị quyết của hội nghị LHQ

Độc giả: Thành Thanh Dải đọc diễn văn, LHQ có đưa vào nghị quyết hay không?

BBT Kauthara.ORG: Trong hội nghị LHQ có hàng trăm diễn văn. Sau ngày hội thảo, LHQ sẽ nghiên cứu lại những diễn văn này để làm nghị quyết chung, chứ LHQ không bao giờ nêu tên một diễn văn nào trong nghị quyết.

Kết luận:

Trong mấy năm qua Thành Thanh Dải đã từng thành lập hàng trăm dự án "MA" và làm bằng Tiến sĩ giả cũng như Passport Bangsa Champa giả mạo để lường gạt ăn cướp tiền xương máu của cộng đồng Chăm ở Cambodia và Mã lai. Hôm nay, ThànhThanh Dải tự xưng là Tộc trưởng tộc người Champa đại diện cho dân tộc Chăm tham gia phiên họp tại LHQ, để lòe bịp người Chăm là chuyện rất bình thường đối với ông ta.

Hình 1. Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng)

Hình 2. Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [nghề cao quý làm thuê dọn rác trong quán ở Malaysia]

Hình 3. Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [nghề cao quý làm thuê dọn rác trong quán nhậu ở Malaysia]

Hình 4. Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [mua bằng Thạc sĩ gải mạo]

Hình 5.  Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [mua bằng Tiến sĩ gải mạo]

Hình 6.  Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [lừa đảo tại Malaysia đã chính thức bị tiểu bang Pahang đuổi khỏi Malaysia ]

Hình 7.  Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [tên Islam giả mạo để lừa tiền dân chúng ]

 

Hình 8.  Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [tên Islam giả mạo để lừa tiền dân Chăm Campuchia]

Hình 9.  Thành Thanh Dải, tộc trưởng Champa (tự xưng) [con thành Thanh Dải, cả nhà theo Islam ]