Chính quyền Ninh Thuận quan tâm xử lý thi hài nhiễm Covid-19 phù hợp nguyện vọng Chăm Hồi giáo

Written by admin
In category Tin tức
Nov 18, 2021, 4:28 AM

Theo giáo luật và giáo lý của tôn giáo Bani Awal và Bani Islam, thì không được phép hỏa táng thi hài tín đồ của mình trong mọi trường họp. Vì trong luật Hồi giáo, việc hỏa táng thi hài không được quy định trong giáo lý nghĩa là Haram (không đúng quy ước).

Thượng Đế (Allah) là Đấng Tạo hóa đã quy định khi một tín đồ Hồi giáo qua đời, thì chúng ta phải tắm, tẩy rửa, và khâm liệm trong một tấm vải trắng, sau đó thủ tục dâng lễ cầu nguyện, cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ. Sau đó, bắt buộc đối với chúng ta phải chôn cất và lấp phần đất.

Theo một số ý kiến nguyện vọng người Chăm Hồi giáo nói chung và người Chăm theo tín ngưỡng Bani Awal nói riêng cho rằng; khi bệnh nhân qua đời tại bệnh viện, thì xin phép đưa thi hài thẳng về nghĩa địa (Gahul), không cần tắm rửa, nhưng làm đầy đủ thủ tục tôn giáo. Việc này có thể Ban Đại diện Cộng đồng Islam và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani xem xét cho phù hợp nguyện vọng của tín đồ cũng như đầy đủ thủ tục theo giáo lý tôn giáo và đảm bảo qui định của Bộ Y tế về việc xử lý thi hài nhiễm Covid-19 liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ra công văn số 5386/UBND-VXNV, về việc xử lý thi hài nhiễm Covid-19 liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung công văn ghi rõ: “Trong trường hợp gia đình người tử vong nhiễm Covid-19 có nguyện vọng mai táng thi hài phù hợp với qui định giáo luật tôn giáo, chính quyền địa phương xem xét chấp thuận, đồng thời phải hướng dẫn gia đình mai táng thi hài nhiễm Covid-19 tuyệt đối an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, các qui đinh về phòng chống dịch Covid-19 và các qui định pháp luật có liên quan".

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại làng Chăm theo Bani tại thôn Thành tín, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã qua đời tại Bệnh viện. Trong thời gian làm thủ tục hỏa táng theo quy định, gia đình người quá cố làm thủ tục xin Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận xác nhận thi hài là tín đồ Bani Awal cần xử lý "Thổ táng" theo chủ trương của UBND tỉnh Ninh Thuận Số: 5386/UBND-VXNV ngày 7 tháng 10 năm 202, về việc xử lý thi hành nhiễm SARS CoVi-2 liên quan tôn giáo, tín ngưỡng. 

 Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện xử lý chôn cất thi hài phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo và đảm bảo qui định của Bộ Y tế.

Đây là chủ trương mang tính nhân văn và hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng cộng đồng Chăm nói chung và tín đồ Bani Awal cũng như tín đồ Bani Islam ở địa phương.

---------------------

Chăm Hồi giáo (Bani Awal và Bani Islam) tìm hiểu Công Văn của UBND tỉnh Ninh Thuận