Thành Thanh Dải tuyên truyền và cấp "Passport Champa" giả mạo cho người Chăm

Written by admin
In category Tin tức
Dec 1, 2021, 5:42 AM

Trên facebook tuần qua, Thành Thanh Dải giải thích rằng “trên thế giới có vài dân tộc không có chính phủ/nhà nước và không có lãnh thổ độc lập và chủ quyền riêng, được phía LHQ/UN cho phép phát hành hộ chiếu căn cước sắc tộc, như là dân tộc Zigan/Rom,Tây Tạng và Champa,... Điển hình dân tộc Roma là nhóm ngươi du mục ở Âu Châu có quyền mang thẻ “Passport” riêng. Thế thì tại sao người Chăm không có quyền mang thẻ “Passport” thuộc về Bangsa Champa của họ”.

Đây là câu chuyện khôi hài của tiến sĩ giả mạo Thành Thanh Dải, nếu độc giả đọc qua lịch sử của người Roma sau đây:

Trên thế giới hôm nay có một nhóm người du mục, không thuộc quốc gia nào, di chuyển từ từ nước này sang nước khác để tìm việc làm và sinh sống, mang tên là người Roma, tức là tên gọi chung của những nhóm người không có gia cư cố định. Sự hiện diện của người Roma ở Âu Châu đã từng diễn ra từ thời thượng cổ, trước thế kỷ thứ XI. Dân số của họ hôm nay ước tính gần 10 triệu người trên khắp Âu Châu.

Là một nhóm người du mục không gia cư cố định và cũng không có chứng minh nhân dân và hộ chiếu của quốc gia nào, người Roma trở thành nạn nhân dưới chế độ Đức Xã và bị tiêu diệt bởi quân đội Đức dưới thời đệ nhị thế chiến.

Sau đệ nhị thế chiến, sự hiện diện của họ đã gây ra bao vấn đề tranh cải về qui chế của “quyền công dân” trong khu vực Âu Châu. Năm 1967, các quốc gia Âu Châu quyết định hình thành một tổ chức mang tên “Uỷ Ban Quốc Tế Roma” dành cho những người du mục này, nhưng kết quả không giải quyết được vấn đề gì.

Năm 1971, một “Hội nghị quốc tế về Roma” tập trung các đại biểu của 14 quốc gia Âu Châu đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, đã diễn ra tại Anh Quốc. Kết quả, Hội Nghị này quyết định tất cả những người du mục Roma được hưởng quyền tự do đi lại và sự giúp đỡ trong khắp nước Âu Châu. Nhưng kết quả chỉ là hình thức trên giấy tờ, không đi vào đâu cả.

Sáu năm sau, tức là vào ngày 31/8/1977, Liên Hiêp Quốc đưa ra một quyết nghị công nhận dân tộc Roma là nhóm người không có quốc gia, cần được sự bảo trợ của các quốc gia Âu Châu. Mặc dù đã có quyết nghị của Liên Hiệp Quốc, nhưng không có quốc gia nào ở Âu Châu áp dụng.

Năm 1978, Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva (Thuỵ Sĩ) một hội nghị cuối cùng, đưa ra quyết nghị rằng tất cả người du mục Roma trên thế giới phải là thành viên của tổ chức phi chính phủ, mang tên là “International Roma Union”, có Passport riêng, để họ có quyền di chuyển mà không có ai bắt bớ họ. Kể từ đó, tổ chức quốc tế của người Roma được công nhân là thành viên thường trực, với tư cách là “hội đoàn phi chính phủ” tại Liên Hiệp Quốc. Mặc dù được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhưng nhiều quốc gia Âu Châu không muốn dân tộc Roma du mục vào đất nước của họ, vì sợ gây ra bao vấn đề an ninh và trộm cấp.

“International Roma Union” là một tổ chức phi chính chính phủ đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Prague của Cộng Hòa Séc (Czech Republic). Tổ chức này có quốc hội, ban điều hành, toà án và ngân sách riêng.

Dân tộc Chăm có quyền mang Passport Bangsa Champa hay không?

Tất cả dân tộc Chăm hôm nay đều mơ ước có thẻ “Passport Bangsa Champa” như người Roma ở Âu Châu mà Thành Thanh Dải vừa nêu ra, với điều kiện là thẻ “Passport” của người Chăm phải có sự công nhận của nhiều quốc gia trên thế giới và có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc phê chuẩn, chứ người Chăm không mơ thẻ Passport Bangsa Champa "giả mạo” do Thành Thanh Dải tự tiện đánh trên máy vi tính, gán hình vào, in ra, rồi phân phát cho bà con Chăm nhằm xin tiền nguyệt liễm, tiền ủng hộ,...nhưng người Chăm không biết số tiền này sẽ dùng vào mục tiêu gì.

Hôm nay, Thành Thanh Dải tự xưng là Thủ tướng Chính phủ Champa lưu vong (tổ chức âm mưu phục quốc Champa) cấp thẻ “Passport Bangsa Champa” cho hàng ngàn người Chăm ở Campuchia và Mã Lai và cả ở Việt nam (chủ yếu người Chăm là thành viên quĩ POROME ở Thành tín), nhưng không có giấy phép hoạt động của các quốc gia này. Đối với Mã Lai, Campuchia và Việt Nam, đây là hành động phạm pháp, có thể đưa cộng đồng Chăm vào con đường nguy hiểm phạm pháp tù tội , mà không ai có thể đo lường được thế nào là hậu quả của nó.

Hình 1. Passport Champa (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải).

Hình 2. Passport Champa (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải).

Hình 3. Hộ chiếu của Eya (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải). Hộ chiếu thiết kế sai, chữ Chăm viết sai.

Hình 4. Hộ chiếu của Mohammad (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải). Hộ chiếu thiết kế sai, chữ Chăm viết sai.

Hình 4. Hộ chiếu của Abdulah (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải). Hộ chiếu thiết kế sai, chữ Chăm viết sai.

Hình 5. Hộ chiếu của Thạch Ngọc Xuân (Hộ chiếu lừa bịp Chăm của Thành Thanh Dải). Hộ chiếu thiết kế sai, chữ Chăm viết sai.

Hình 6. Căn cước  Thành Thanh Dải cấp cho Ts. Quảng Đại Cẩn (Căn cước Bấng Champa do Thủ tướng Thành Thanh Dải cấp).

Hình 7. Báo chí lên án thủ tướng Thành Thanh Dải ( thủ tướng lưu vong tự xưng).

Hình 8.  Passport của dân tộc Romano.

Hình 9.  Passport của dân tộc Romano.

Hình 10.  Cộng đồng Romani quốc tế.

Hình 11.  Thủ tướng Thành Thanh Dải (thủ tướng chuyên lừa bịp và tội phạm lừa đảo xuyên biên giới).