Kauthara 4: Hành trình đấu tranh và bảo tồn Bani Awal

Written by admin
In category Nghiên cứu
Dec 18, 2021, 4:18 PM

Tập san Kauthara 4 là bài viết của nhóm tác giả trong nước và hải ngoại chủ trương bảo vệ chủ thuyết Hồi giáo Bani (Bani Awal) và Tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và phản biện một số trí thức tiêu cực nhận thức lệch lạc về tên gọi Bani Awal. Ban biên tập Kauthara.org xin đăng nguyên văn lời mở đầu Tập san Kauthara 4 của tác giả Thành Ariya là thành viên Ban biên tập Kauthara.org.

LỜI MỞ ĐẦU

Thành Ariya (Thành viên BBT Kauthara.org)

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội tác động lên hai mặt của đời sống con người; cộng đồng và cá thể, một nhu cầu tinh thần của các tín đồ, những người theo tôn giáo, một nhu cầu có tính cộng đồng, dân tộc, khu vực và nhân loại. Tôn giáo không chỉ là việc đạo mà còn là việc đời. Nó không chỉ liên quan đến thế giới tưởng tượng mai sau (thiên đường, địa ngục) mà còn ảnh hưởng đến đời sống thực tại của con người. Sinh hoạt tôn giáo gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Trong đó có Hồi giáo Bani Awal của dân tộc Chăm.

Hồi giáo Bani Awal là một hệ phái của Hồi giáo Champa được  các nhà khoa học chứng minh trong các cuộc Hội thảo tôn giáo trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tín đồ Bani của Agama Awal được chính thức công nhận trong danh mục tôn giáo Việt Nam là Hồi giáo và tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani. Tín đồ Chăm theo Bani luôn cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có chính sách đúng đắn kịp thời phù hợp nguyện vọng của đồng bào Chăm. Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận, Bình Thuận là một tổ chức duy nhất có tư cách pháp nhân đại diện cho tín đồ Bani, trải qua hơn một thập niên tồn tại, tổ chức này cũng chưa nhận bất cứ ý kiến phản đối từ các nhân sĩ, trí thức, chức sắc Chăm. Đột nhiên những năm gần đây, với sự chủ trương của một vị Tiến sĩ Chăm chỉ đạo lôi kéo phe nhóm đả phá tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani âm mưu xóa bỏ tôn giáo Bani trong danh mục tôn giáo Việt Nam và đề nghị Chính phủ Việt Nam cấp mã số riêng cho tôn giáo Bani. Đây là một âm mưu thâm hiểm của một nhóm người Chăm có tư tưởng dân tộc cực đoan đòi hỏi chủ thuyết Bani Awal thành Hindu giáo ảnh hưởng nền văn minh Ấn Độ. Nhiều người Chăm hiện đang đặt nghi vấn! Bani Awal đã tồn tại hàng thế kỷ nay, không ảnh hưởng gì đến bản chất truyền thống phong tục của người Chăm Bani xưa. Vì sao nhóm người này lại cố tình chụp mũ vu khống các tầng lớp giáo sĩ (Gru, Imam, Katip, Acar) đứng đầu là Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani là tổ chức âm mưu đồng hóa chủ thuyết Islam vào người Chăm theo Bani. Mặc dù các nhân sỹ, trí thức, chức sắc, nhà khoa học đều khẳng định: Awal (tín ngưỡng Bani Awal của Acar) là một nhánh của Hồi giáo. Nhưng thực tế, tổ chức HĐSC Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận là 02 tổ chức hoạt động hoàn toàn độc lập có tôn chỉ, mục đích riêng.

Theo nhận định của các nhân sĩ trí thức Chăm: Việc thay đổi tên tôn giáo hay phát sinh thêm tôn giáo mới theo Danh mục tôn giáo Việt Nam là một việc hệ trọng liên quan đến hệ thống pháp luật, cần trưng cầu ý kiến rộng rãi của các tín đồ và tổ chức nhiều cuộc Hội thảo chuyên đề về tôn giáo. Một tôn giáo cần phải đảm các yếu tố giáo chủ, giáo lý, giáo luật, giáo dân trên cơ sở trình lên cấp có thẩm quyền quyết định.

Tập san Kathara 4 ra đời mục đích chỉnh đốn sai lầm một số nhân sĩ trí thức Chăm có nhận thức lệch lạc về Bani Awal là Tôn giáo do vị vua Porome sáng lập làm giáo chủ. Nhóm tác giả đưa ra những luận chứng khoa học khách quan, thực tiễn nhằm đưa tôn giáo Bani Awal trở về đúng vị trí tên gọi mà các vị chức sắc thường dùng hiện nay: Bani Awal.

 

LINK: Hành trình đấu tranh và bảo tồn BANI AWAL