Chúc mừng Giáng sinh - Thiên sứ Islam (Jesus) - Nabi Islam (Isa)

Written by admin
In category Tin tức
Dec 22, 2021, 9:20 PM

 

MERRY CHRISTMAS

Thiên sứ Islam (Jesus) - Nabi Islam (Isa)

 

Nguyện cầu người người luôn hạnh phúc
Cầu mong Giáng sinh được hồng ân với hòa bình, niềm vui và phước lành! Chúc giáng sinh vui vẻ!

 

Tadhuw abih urang di dunya siam makra.

ꨓꨖꨭꨥ  ꨀꨝꨪꩍ  ꨂꨣꩃ  ꨕꨪ  ꨕꨭꩆꨢ ꨧꨳꩌ  ꨟꨆꨴ