Tổng hợp Audio và Video

Written by admin
In category Tin tức
Jan 1, 2022, 5:52 AM

1. Imam Bat Thành Tín

2. Imam Bat Thành Tín đòi cởi áo Nabi

3. Imam Bat cởi áo Nabi

3. Đảng viên Từ Công Thánh (nền) đòi tôn giáo Bani

4. Sáng đen Phan Hòa

5. Lưu Văn Đức Kích động Bani 

6. Châu Thị Cành gọi phone cho Imam Lưởng

7. Gru Gha Phước Nhơn nói về Putra Podam