Tổng hợp Audio và Video

Written by admin
In category Tin tức
Jan 1, 2022, 5:52 AM

 

1. Imam Bat Thành Tín đòi cắt cổ gà

2. Imam Bat Thành Tín đòi cởi áo Nabi

3. Imam Bát tuyên bố tôi theo đạo Bani thờ đa thần, Chính phủ phải trả lại đạo Bani.

4. Đảng viên Từ Công Thánh (nền) đòi tôn giáo Bani

5. Sáng đen Phan Hòa một côn đồ

6. Lưu Văn Đức Kích động Bani 

7. Châu Thị Cành gọi phone cho Imam Lưởng

8. Gru Gha Phước Nhơn nói về Putra Podam

9. Sư cả Dương Thà (Phước Nhơn) Á đù chính phủ Việt Nam

10. Sư cả Dương Thà (Phước Nhơn) Á đù chính phủ Việt Nam

11. Bổn đạo Tuấn Tú ép Sư cả Hương bỏ đạo Agama Awal theo bọn phản đạo thờ ma