Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận lần III - Nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Mar 16, 2022, 2:55 PM

Sáng ngày 16/03/2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 70 đại biểu là các vị chức sắc, tín đồ người Chăm Hồi giáo Bani đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Đến dự đại hội có bà Trần Thị Minh Thu – Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác của Ban tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, điều hành có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, giáo sĩ, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm theo tôn giáo Hồi giáo Bani phù hợp với xu thế hiện nay.

Đại hội đã suy tôn 25 vị chức sắc Ban chấp hành; 09 vị chức sắc Ban Thường trực

* Sư cả Xích Dự sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Thanh Khiết tiếp tục được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

* Sư cả Bá Xanh sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Bình Hòa được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

* Sư cả Thông Trận sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Giang Mâu được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026

* Sư cả Khê Khôi sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Cảnh diễn được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

* Imam Huỳnh Trung sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Cảnh diễn được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã biểu quyết thành lập Ban Giáo lý -Ban Phong tục, Ban Hòa giải – Giám sát, Ban Tài chính – Kế hoạch.

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani có trách nhiệm hướng dẫn điều hành các hoạt động và lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo thông qua quy ước từng Thánh đường, Ban phong tục Hồi giáo Bani trong tỉnh và là cầu nối giữa chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani với các cơ quan chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, giao cho Hội đồng Sư cả nhiệm kỳ mới phấn đấu hoàn thành 70% trở lên các hoạt động mà Nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ, đồng thời sớm triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đến các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh.

 

Hình ảnh Đại hội ngày 16/03/2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.