Tôn giáo Chăm: Thuận Thiên giả tồn - nghịch Thiên giả vong

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
May 13, 2022, 2:57 AM

ALLAHO POKU

ALLAH – MOHAMET

Hình 1. ALLAHO POKU. Nguyên nhân của sự suy diễn. Ảnh Internet.

 

Allah trong tiếng Ả Rập (Arabic) để chỉ định Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Thượng Đế, Đấng Tối Cao, Chúa Tể, … Ông Trời (tiếng Việt); Po (tiếng Chăm); Jehova (Do Thái); Tuhan (Indonesia),… Danh từ Allah thường chỉ dành riêng cho tín đồ Bani Islam hay Bani Awal. Allah (swt): SWT là viết tắt của "Subhanahu Wa Ta'ala" có nghĩa: “Vinh Quang Thượng Đế, Đấng Quyền Lực Tối cao”.

Thượng đế Allah trong Thiên kinh Koran xuất hiện nhiều tên gọi khác nhau. Trong bài này Putra Podam chỉ giới thiệu một số tên gọi: Allah, Allaha, Allahi, Allahu, … (Đây là phiên âm Quốc tế). Tuy nhiên khi chữ Ả Rập (Arabic) được sáng tạo thành chữ Jawi, Jawi Mã Lai hay Jawi Champa,… thì một số chữ cái thay đổi theo cho phù hợp tiếng nói của mỗi dân tộc, quốc gia.

Trong bài này, Putra Podam chỉ liệt kê phiên âm theo Jawi Malaysia. Tên gọi ở trên sẽ được phiên âm lại: Allah, Allaha, Allahi, riêng Allahu phân thành Allahu và Allaho, vì chữ “wao” phiên âm thành “u” và “o”.

Như vậy, những từ Allah, Allaha, Allahi, Allahu được phát sinh thành Allah, Allaha, Allahi, Allahu và Allaho (theo Jawi Malaysia).

Hình 2. Allah (Thượng đế Allah. Allahu Akbar - Allah vĩ đại).

 

Allah là ai?

Người Ả Rập (Arab) thời tiền Islam tin rằng Allah là Đấng Tạo Hóa, và tín đồ Islam tin rằng: “Quả thật, Rabb (Chúa) của các người là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất trong sáu ngày rồi Ngài tự lên ngôi trên chiếc Ngai Vương...”. “Ngài đã tạo các tầng trời không cần các cột trụ chống đỡ mà các người có thể nhìn thấy và Ngài đã dựng lên trên mặt đất những quả núi vững chắc, sợ rằng (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài trải ra nơi đó đủ loại thú vật...”.

Lịch sử tôn giáo Champa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, thì Hồi giáo là Quốc giáo. Trong đó gồm hai hệ phái tín ngưỡng là: Agama Awal và Agama Ahier (viết theo tiếng Ả Rập là: Bani Awal và Bani Ahier), cả hai đều tôn thờ thượng đế Allah (Po Allah) là một tôn giáo độc thần.

Chữ Ả Rập ghi theo Bani Awal trong Thánh đường Phước nhơn, như chữ Ả Rập dưới đây.

Hình 3. “Bismillaahir Rahmaanir Raheem”. [Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung].

 

Thế mà, năm 2020 của thế kỷ 21, xuất hiện một vài kẻ sĩ chuyên buôn bán văn hóa, nay họ muốn “buôn thần bán thánh” của dân tộc mà tổ tiên Chăm ngàn năm để lại.

Kẻ sĩ hô hào Thượng đế Allah không phải nhân vật tạo vũ trụ, tầng trời và tầng đất,…mà chính Allahu Poku mới làm điều này.

Theo Phó tiến sĩ (tiến sĩ một đêm) và nhóm anh hùng Núp tuyên bố rằng: “Allahu Poku là Đấng tạo ra vũ trụ, chứ không phải Po Allah (Allah)… Trong đó Po Allah cùng với Po Ganuer Matri (thần Shiva) đều được sinh ra…”. Nhóm anh hùng tuyên truyền rằng, giáo sĩ (Acar) nên thờ Allahu Poku chứ đừng thờ Po Allah. Khi đó Agama Awal và Agama Ahier là một cặp, là tôn giáo đa thần, tuy hai mà một, là tôn giáo độc nhất vô nhị trên thế giới. (vui quá nhỉ).

Hình 4. Nhóm buôn bán văn hóa Chăm cho ràng Allahu Poku sinh ra Allah (Awal) và Po Ganuer Matri (Shiva).

 

Nguyên nhân

Nguyên nhân thứ nhất, Phó tiến sĩ (PTS) là chủ nhiệm đề tài của Ấn Độ. PTS kêu gọi Chăm Awal bỏ tôn giáo Agama Awal (Bani Awal) tôn giáo độc thần, mà xin Chính phủ cấp tôn giáo mới tên: “Bani” đa thần.

Nguyên nhân thứ hai, PTS và những kẻ sĩ cấp tiến như: TS một đêm, TS (tu sĩ) bổng dưng thành TS tiến sĩ, nhà thơ Chăm số 1 tại VN, và nhiều lính biệt động là anh hùng Núp cho rằng: Awal và Ahier như vợ với chồng, như nam với nữ, như mặt trời với mặt trăng, như Linga (cac) với Yoni (lon), là một cặp tôn giáo độc đáo nhất ở Champa. Do đó, Chăm phải thờ Allahu Poku, vì Ngài đã đẻ ra Po Allah và Thần Shiva. (vui quá, vui quá).

Nguyên nhân thứ ba, trên Thánh đường Phước Nhơn – Ninh Thuận, có ghi hai hàng chữ như sau:

Dòng 1: Allaho Poku

Dòng 2: Allah – Mohamet

Hai dòng chữ này có thể do nhóm trí thức như: Nguyễn Văn Tỷ, Thành Hòa, Thành Ngọc Liên, …và một số trí thức khác đề nghị.

Hình 5. Nabi Muhammad / Rasul Muhammad (Thiên sứ cuối cùng).

 

Giải thích

Nguyên nhân thứ nhất: Islam đã truyền sang Champa từ thế kỷ 9, là tôn giáo độc thần. Đến thế kỷ 17, tín đồ Balamon không còn thờ thần Ấn Độ nữa, quay sang thờ Po Allah, từ đó gọi Ahier (Hồi giáo mới, Hồi giáo sau cùng).

Nay PTS vận động hội phụ nữ ký giấy xin cấp tôn giáo: Bani đa thần?

Tôn giáo là khoa học là văn hóa, văn minh của dân tộc,…sao lại đi xin. Tôn giáo không phải “hộ nghèo” mà đi xin Chính phủ.

Trong nguyên nhân đầu tiên, rõ khổ, PTS không biết nghĩa Bani là gì? Bani là từ Ả Rập nghĩa là “đạo” chứ không phải đạo mang tên “Bani”. Khi nói đến Bani thì nghĩa chính Bani là đạo của tín đồ theo Bani Islam hay Bani Awal, thờ Allah là một tôn giáo độc thần mà thôi.

 

Nguyên nhân thứ hai, PTS là người cực đoan tôn giáo, mang bệnh dị ứng (allergy) Islam (Hồi giáo). Gần 30 năm chỉ nghiên cứu trường phái vợ chồng, nam nữ, mặt trời mặt trăng, linga (cac) với yoni (lon), suốt ngày rao giảng lấy tôn giáo làm trò hè với chữ “Bani” cho rằng người Mã Lai gọi là “lon”, trong khi đó PTS không hiểu tiếng English mà người Mã Lai chỉ nói “Bani” là “phụ nữ” mà thôi. Lý do này nên PTS tham mưu cho giới trí thức thôn Bình Thắng (Chăm Awal) được phép đưa thần Shiva, Linga (cac) và Yoni (lon) vào thờ trong làng Chăm Bani.

 

Nguyên nhân thứ ba, do giới trí thức thôn Phước Nhơn ghi hai dòng chữ chưa chính xác, dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Hai dòng chữ trên, theo Putra Podam, đúng ra nên ghi theo chữ Ả Rập, do ghi phiên âm theo chữ Latin, nên ngày nay con cháu suy diễn lung tung.

Theo Putra Podam hai dòng trên chính là:

Dòng 1: Allahu Poku (nghĩa: Allah là Thượng Đế, Allaho và Allahu cùng một chữ “wao”. Poku: là Poku hay Pokau như: Playku (làng tôi), Anaku (con tôi), Daulat Poku (vua tôi vạn tuế),… Do đó dòng 1 được dịch nghĩa: “Thượng Đế của bề tôi”.

Dòng 2: Allah (Thượng Đế) và Muhammad (nabi / rasul / thiên sứ).

 

Hình 6. Allaho Poku / Allah – Mohamet ghi trên thánh đường Phước Nhơn, Ninh Thuận.

 

MỘT SỐ DẠNG Allah, Allaha, Allahi, Allahu

-----ALLAH-----

Hình 7. ALLAH, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 8. ALLAH, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

-----ALLAHA-----

Hình 9. ALLAHA, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 10. ALLAHA, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

 

-----ALLAHI-----

Hình 11. ALLAHI, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 12. ALLAHI, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 13. ALLAHI, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 14. ALLAHI, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

 

-----ALLAHU-----

Hình 15. ALLAHU, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 16. ALLAHU, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 17. ALLAHU, Thượng đế Allah (Đấng Tối Cao và Duy Nhất).

 

Hình 18. Ts.Putra Podam, tín đồ Agama Awal (Bani Awal - Hồi giáo).

 

Hình 19. Ts.Putra Podam và Ts. Muhammad Ali tại Thánh đường Ever Green - USA.

 

Hình 20. Thánh đường (Magik) Thanh Kiết - Bình Thuận.