Ts. Thành Phần vận động biểu tình chống Hội đồng Sư cả

Written by Thành Thanh Hậu
In category Tin tức
May 21, 2022, 5:15 AM

 

Theo nguồn tin cho biết, vào thứ 5 ngày 19-05-2022, Imam Dương Điệp (An Nhơn) đến gặp Cả sư La Dư, Imam Từ Bát, Imam Kiều Lượng (Thành Tín) để bàn chuẩn bị phiên họp vào ngày 21-05-2022 tại thôn Thành Tín - Ninh Thuận để đấu tranh đòi tôn giáo Bani và rút khỏi Hồi đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận.

Cũng dẫn theo nguồn tin trên cho biết thêm, nhóm đấu tranh dân tộc cực đoan do Thành Phần cầm đầu vận động giới chức sắc và tín đồ Bani là phụ nữ để tập trung tại trụ sở Hội đồng Sư cả ở thôn Thành Tín để biểu tình chống Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nguồn tin khác cung cấp thêm, Imam Nguyễn Trọng Mường (Imam Ve) ở thôn Bình Minh -Bình Thuận cùng phe nhóm Châu Cành (cựu FULRO) ở Úc Châu cũng được mời để cổ súy cho nhóm dân tộc cực đoan chuẩn bị bàn bạc để biểu tình với nội dung như trên.

Rõ ràng, ông Thành Phần và băng nhóm quá lộng hành công khai giữa ban ngày thách thức dư luận và quá xem thường pháp luật. Đây chính là một ngòi nổ gây thêm một chiến trường tranh chấp tên gọi tôn giáo một cách thảm khốc bi đát nhất trong lịch sử của dân tộc Chăm, không ai có thể tiên đoán được hậu quả của nó gây ra.

Người cầm cờ chỉ đạo toàn diện mọi biến cố này, không ai khác chính là Tiến sĩ Thành Phần, người tham gia dự án Ấn độ để đồng hoá tôn giáo Agama Awal (Bani Awal) thành chủ thuyết Hindu (Ấn giáo) mà ông ta đã kí kết với dự án Ấn độ, bằng mọi giá phải báo cáo đề tài nghiệm thu vào cuối năm 2022.

BBT Kauthara kính đề nghị chánh quyền Ninh Thuận cần phải vào cuộc đập tan nhóm dân tộc cực đoan lợi dụng quyền tự do tôn giáo để bạo loạn lật đổ tổ chức tôn giáo được nhà nước Việt Nam công nhận, để thành lập một tổ chức tôn giáo bất hợp pháp sống ngoài vòng pháp luật dưới sự chỉ đạo thế lực bên ngoài do Châu Thị Cành (cựu thành viên Fulro) và Thành Đài (Thủ tướng Champa lưu vong tự xưng - tộc trưởng tộc Champa tự xưng) cầm đầu.

 

LINK: Tin liên quan

Ts. Thành Phân lén lút họp bàn bạc lật đổ Ban Thường trực Hội đồng Sư cả tỉnh Ninh Thuận

 

HÌNH ẢNH KẺ PHẢN LOẠN CHỐNG HĐSC

 

Hình 1. Ts. Thành Phần, coi thường Hội đồng Sư cả, Đảng và Nhà nước, tuyên truyền Chính phủ xóa tôn giáo Chăm, kích động gây chia rẻ khối Đại đoàn kết dân tộc, chủ mưu thay đổi tôn giáo Chăm vì lợi ích cá nhân, hám danh, hám lợi,... Đại ca anh hùng NÚP chỉ đạo cho toán biệt động núp dưới ống cống với vũ khí Facebook chuyên bắn tỉa những ai không theo phe, không đồng quan điểm, và hăm dọa những ai dám chống lại ông Thành Phân.

 

Hình 2. Ts. Thành Đài (tự xưng), Thủ tướng Champa lưu vong (tự xưng), Chủ tịch Bangsa Champa (tự xuwg), Tộc trưởng tộc Champa (tự xưng).
 

Hình 3. Bà Châu Thị Cành, cựu Fulro, con chiên đạo Thiên Chúa giáo, tay sai của Thành Phần, chuyên kích động tín đồ Bani chống Chính phủ.

 

Hình 4. Bà Thiên Thị Nín, mẹ vợ Châu Minh Đức là Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam, bà Nín tự cho mình là phụ nữ quyền lực nhất dựa vào con rể.

 

Hình 5. Thầy tu Ve (Nguyễn Trọng Mường), Bình Minh - Bình Thuận, vì đồng tiền Châu Thị Cành chạy theo, tay sai của Thành Phần, chuyên kích động tín đồ Bani chống Chính phủ.

 

Hình 6. Dụng Thị Bích Thùy (thực hiện âm mưu ở Bình Thuận) và Ts. Thành Phân, (chủ mưu ở Ninh Thuận).

 

Hình 7. Ông Trượng Thanh Huấn (Văn Lâm), người thất học, bị ông Thành Phần lợi dụng gây rối tại địa phương.

 

Hình 6. Đảng viên Từ Công Thánh (Thành Tín), phối hợp với đảng viên Thành Phần vu khống Chánh phủ xóa tôn giáo Chăm, chống Hội đồng Sư cả (HĐSC), nhận nhiệm vụ kích động tại thôn Thành Tín biểu tình ngày Đại hội của HĐSC nhiệm kỳ III sắp tới. 

 

Hình 9. Đảng viên Báo Ngọc Lích (An Nhơn), phối hợp với đảng viên Thành Phần vu khống Chánh phủ xóa tôn giáo Chăm, chống Hội đồng Sư cả và kích động tại An Nhơn đập phá bảng hiệu Thánh đường An Nhơn, lôi kéo bổn đạo An Nhơn li dị với Hội đồng Sư cả.

 

Hình 10. Đảng viên Kiều Trung (Tuấn Tú), phối hợp với đảng viên Thành Phần vu khống Chánh phủ xóa tôn giáo Chăm, chống Hội đồng Sư cả và kích động tại địa phương.

 

Hình 11. Bà Châu Thị Thổi (Thành Tín), người thất học, bị ông Thành Phần lợi dụng gây rối tại địa phương.