Đại hội Đại biểu Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận lần III - Nhiệm kỳ 2022-2027 thành công

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Sep 8, 2022, 3:46 AM

Sáng ngày 07/09/2022 tại Hội trường UBND huyện Ninh Phước - Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội đồng chức sắc Balamon tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027, hơn 90 đại biểu là các vị chức sắc, tín đồ người Chăm Balamon (ngày nay là Chăm Ahier) đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Đến dự đại hội có ông Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo các huyện thị trong tỉnh về dự Đại hội. Đai diện Ban Tôn giáo Chính phủ gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, điều hành có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, giáo sĩ, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm theo tôn giáo Chăm Balamon (Cham Ahier) phù hợp với xu thế hiện nay.

Đại hội đã suy tôn 43 vị chức sắc, chức việc Ban chấp hành; 03 vị chức sắc Ban Thường trực.

 

Cả sư Hán Đô phụ trách Tháp Porome được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Cả sư Đổng Bạ phụ trách Tháp Po Klaong Garay được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Cả sư Hán Văn Dậu phụ trách đền Po Ina Nagar được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Quảng Văn Đại được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027 có trách nhiệm hướng dẫn điều hành các hoạt động và lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo thông qua quy ước từng Ban phong tục các làng Chăm Balamon (Cham Ahier) trong tỉnh và là cầu nối giữa chức sắc, tín đồ Balamon (Ahier) với các cơ quan chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Hiến chương và Nghị quyết đại hội Hội đồng chức sắc Chăm Balamon (Cham Ahier) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027, giao cho Hội đồng chức sắc nhiệm kỳ mới phấn đấu hoàn thành 70% trở lên các hoạt động mà Nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ, đồng thời sớm triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đến các Ban phong tục các làng Chăm Balamon (Cham Ahier) trong tỉnh.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI ĐẠI HỘI