Hội: Champa Bani, thông báo tài trợ thánh đường Bình Minh

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Sep 9, 2022, 7:20 PM

Tiếp thông báo tuần trước của trang FacebooK: Putra Podam; nay thông báo thêm, Hội Champa Bani sẽ tài trợ bổ sung trong việc xây dựng ngôi nhà Allah, toàn bộ các mục bao gồm:

----------------------------------

1. Nhận xây cổng Thánh đường, trị giá: 100 triệu đồng.

2. Tài trợ cho hộ nghèo nộp tiền (700,000 đồng / người) xây Thánh đường cho: 500 người.

3. Ủng hộ gạch lót toàn bộ Thánh đường.

4. Ủng hộ dàn Máy âm thanh và dàn Loa theo bộ, để sử dụng âm thanh cho mỗi lần đánh trống cho cả dân làng nghe, hoặc sử dụng trong cuộc họp cần thiết hay mỗi lần thuyết giáo (khutbah).

----------------------------------

Chủ tịch Hội Champa Bani (bà: Từ Thỷ), mong trưởng Ban xây dựng Thánh đường (Magik) Bình Minh chấp nhận lời đề nghị trên, và trực tiếp gọi điện trao đổi với Chủ tịch Champa Bani để thỏa thuận.

Chân thành cảm ơn.

 

Người thông báo

TS. Putra Podam