Agama Awal: hệ phái Islam Champa thuộc dòng Sunni

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Sep 22, 2022, 7:02 PM

Thế kỷ 21, nhiều sinh viên Chăm sang du học tại các quốc gia thuộc Ả Rập, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Thái Lan, Campuchia,  …trong đó có Ts. Putra Podam và Ts. Basiron tốt nghiệp tại Malaysia. Ngày nay, Champa và Hồi giáo (Islam) vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với thế giới Melayu, thế giới Ả Rập nói riêng và thế giới Hồi giáo (Islam) nói chung.

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy, Agama Awal (Bani Awal) ở Ninh Thuận còn sót lại nhiều dấu tích hệ phái Shi’ah của người Ba Tư, ngược lại Agama Awal (Bani Awal) ở Bình Thuận lại mang đậm các dấu tích của Islam Sunni, và cuối cùng cả hai khu vực thuộc Panduranga đều phủ đầy nét văn hoá Islam Malaysia thuộc dòng Sunni.

Dựa trên nhiều kinh sách do các Giáo sĩ (Acar) thuộc hệ phái Bani Awal (Islam giai đoạn đầu) hiện đang sử dụng được xem như là giáo lý thực hành thuộc Mazhab Shafi’e; một trong những nhánh chính của dòng Sunni như Hồi giáo Malaysia, Indonesia, Brunei, … và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, một số tài liệu được lưu giữ trong giới Giáo sĩ (Acar) có phản ánh sự ảnh hưởng của Sufi. Đây là một trường phái tâm linh, có xu hướng sống giản dị, tu luyện tính cách, thanh lọc tâm hồn…

Đáng chú ý, khi đọc các tài liệu đó, chúng ta thấy các danh xưng như “Ali”, “Fatimah”, “Hasan”, “Husin” được đề cập khá nhiều. Câu hỏi có thể đặt ra ở đây rằng, liệu hệ phái (Acar) Awal (Islam Champa) thuộc dòng Shi’ah không? Mặc dù, chưa có một chương trình nghiên cứu trên diện rộng để phân tích thực hư của hệ phái Awal (Islam Champa), nhưng chúng ta có thể đưa ra nhận xét rằng hệ phái Awal vẫn mang đậm nét dòng Sunni vì giáo lý thực hành của họ là Shafi’e; một trong những giáo lý thực hành thuộc dòng Sunni. Liên quan đến những danh xưng vừa mới đề cập được nhìn thấy trong các kinh sách giáo sĩ (Acar) là một điều lẽ thường. Bởi vì, dòng Sunni cũng đều tôn kính những danh xưng đó.

Các kinh sách mà Giáo sĩ (Acar) được lưu giữ tại Ninh Thuận, Bình Thuận là những sách tham khảo giáo lý thực hành. Trong đó, một số chương của Thiên Kinh Qur’an (Koran), hướng dẫn thực hiện các nghi lễ Salat, cách thức thực hiện các nghi lễ trong tháng Ramadan (Ramawan), hướng dẫn thực hiện bố thí, nghi thức kết hôn, katal, kareh, tang chay,…

Giáo sĩ (Acar) với tên gọi tôn giáo “Awal” thuộc hệ phái Hồi giáo (Islam) dòng Sunni còn gọi Hồi giáo dòng Awal (hay Hồi giáo Champa) là hệ phái Hồi giáo duy nhất chỉ tồn tại ở Champa, ngày nay là Việt Nam.

Free news: - Thông tin có ích, nếu ai quan tâm thì tìm hiểu, nghiên cứu thêm, để làm sáng tỏ Agama Awal (Bai Awal) thuộc dòng Awal của Islam Champa mà tiếng phổ thông gọi là: Hồi giáo.

- Nhóm tà đạo mang danh Bani mà chẳng biết Bani là gì?  Cho biết Bani là tín đồ theo Islam chính thống.

- Nhóm tà đạo, khi thấy hình đẹp của Putra Podam, chắc chắn sẽ phán hình Islam, Putra Podam vào Islam lấy tiền tỷ của Islam đi truyền đạo, bán tổ tiên,...

Phán bừa nhục quá, đấu tranh mà không dám ló mặt. anh hùng NÚP Thành Phân.

 

 

 

Hình 1. Giáo sĩ (Acar) Nguyên, hệ phái Agama Awal (hay Bani Awal) thuộc dòng Islam Champa, đặc điểm riêng khác với Islam Ả Rập cũng như trên 73 hệ phái hay nhánh khác nhau của Islam trên thế giới.

 

Hình 2. Ts. Putra Podam, đội Kalah Praong thuộc hệ phái Agama Awal (Bani Awal) là Islam Champa mà tiếng Việt gọi: Hồi giáo.

 

Hình 3. Ts. Putra Podam, quấn khăn đầu theo phong cách Gahéh Champa của Agama Awal (Bani Awal) tại Malaysia.

 

Hình 4. Ts. Putra Podam, đội Kalah Aia của Agama Awal (Bani Awal) chụp hình lưu niệm cùng sinh viên Champa đi học Agama Islam tại nước ngoài.

 

Hình 5. Ts. Putra Podam, hệ phái Agama Awal (Islam dòng Awal) thuộc Islam Champa, chụp hình lưu niệm cùng Ts. Muhammad (Islam dòng Sunni) tại California.