Phản biện Nick Mansour: Bani và Islam là hai tín ngưỡng tôn giáo tách biệt, không liên quan và không có sự liên hệ với nhau.

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Sep 25, 2022, 1:24 AM

Ngày 20/9/2022, có một độc giả gửi cho Putra Podam bài viết của một chiến binh Islam, với lời đề nghị Putra Podam, mong sắp xếp thời gian để trả lời bài viết này cho cộng đồng Chăm được rõ.

Bài đăng trên trang: Cộng đồng Chăm Bà Ni, vào ngày: 10 September at 18:25., gồm 6 Mục tin. Dưới đây là bài Phản biện Mục 1.

 

A. Islam và các hệ phái

MỤC 1. Mansour phat biểu: "Bani và Islam là hai tín ngưỡng tôn giáo tách biệt, không liên quan và không có sự liên hệ với nhau."

 

PHẢN BIỆN: Đọc qua Mục 1, tôi cho rằng tác giả là người đủ can đảm lên tiếng để chia rẽ tôn giáo trong cộng đồng Chăm?

Trong Mục 1. Tác giả đang so sánh về tín ngưỡng tôn giáo giữa Islam và Bani (theo ý tác giả, Islam là tôn giáo chính thống, và Bani là tôn giáo không chính thống, nên không liên quan nhau và không có sự liên hệ nhau)

Theo tôi, đây là một phát biểu thật khôi hài của một chiến binh theo Islam. Rõ ràng,

- Islam: là tiếng Ả Rập, là một tôn giáo xếp thứ hai chỉ sau Kitô giáo. Nếu tách Kitô giáo như Công giáo, Tin Lành, … thì Islam là tôn giáo lớn thứ nhất trên thế giới. Vậy tên gọi Islam là một tôn giáo thì mọi tín đồ Muslim đều biết.

- Bani: là tiếng Ả Rập, không phải tiếng Chăm. Bani không phải tên của một tôn giáo? Bani trong lời phát biểu của tác giả triển khai được hai ý:

Ý 1: Nếu Bani không phải tên tôn giáo, thì đây là một so sánh khập khiễng.

Ý 2: Nếu tác giả cho rằng Bani là tôn giáo của giáo sĩ (Acar), cho nên kết luận hai tôn giáo này không liên quan và không có sự liên hệ với nhau, thì phát biểu này là một sai lầm, Bởi:

Khi Nabi Muhammad còn sống cho rằng, khi ông mất thì Islam sẽ chia rẽ thành 73 nhánh khác nhau, xung đột và giết hại lẫn nhau, như hệ phái Sunni, Shia, Sufi, Khariji, Ahmadi, Kalam, …và hệ phái Awal là Islam Champa.

Hình 1. Sơ đồ hệ phái Islam trên thế giới.

Tôi khẳng định, Awal là một hệ phái Islam Champa, có nguồn gốc từ Ả Rập, nhưng không thuần chủng từ Islam Ả Rập.

 

Lời chê bai: Những môn đồ của hệ phái Islam Sunni Ả Rập, thường cho rằng các hệ phái khác như: Shia của Iran, hệ phái Sufi như Tunisia, Marocco, Senegal, hay hệ phái Awal của Champa,… đều không phải Islam, và xuyên tạc họ là những hệ phái lạc lối, vì mang tính thần bí.

 

Câu hỏi: Vậy Islam hay hệ phái Islam của nước nào được gọi là chính thống hay không lạc lối?

Theo tôi, Islam thì chỉ có một, nhưng hệ phái Islam hay tín đồ Islam (Muslim) của mỗi nước thì khác nhau và không bao giờ chính thống. Từ chính thống chỉ nằm trong sách hay trong Thiên kinh.

 

Khi nào chính thống: Khái niệm Islam chính thống là những gì thuộc giáo lý như (Thiên kinh Koran, Hadith, ...), còn tín đồ hay người theo Islam cũng như các nhánh, các hệ phái, các chi phái...là họ đang bám vào giáo lý Islam để dần dần hoàn thiện sự chính thống giáo một cách trọn vẹn.

Câu hỏi đặt ra, Muslim tại Makkah và Medinah được xem như gần ngôi nhà của Allah, vậy họ có chắc 100% là chính thống theo lý thuyết Thiên kinh Koran chưa?

Câu trả lời là: không những là chưa mà là chắc chắn Không.

Suy ra, tín đồ Islam ở các nước khác ngoài hai thành phố Makkah hay Medinah của Arab Saudi, … thì không thể dùng từ chính thống được?

 

Thông tin 1: Tội “Zina” sống trong hỏa ngục. Người theo Awal, Islam nên biết, người đàn ông đã có vợ thì không nên tán tỉnh vợ của bạn, và ngược lại. Hoặc, khi hai người yêu nhau nhưng chưa làm lễ Kabul hay Lakhah mà chung sống với nhau thì sẽ mang tội thông dâm. Những tội này đời đời sống trong hỏa ngục. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: chỉ có Allah biết!

Hình 2. Tội Zina, phải sống trong hỏa ngục.

Thực tế, Awal hay Islam có dính tội Zina không? xin thưa là đầy trong khách sạn, nghĩa là họ chấp nhận đời đời sống trong hỏa ngục, nhưng ngoại tình sẽ lên mây xanh trước.

 

Thông tin 2: Tội phụ nữ ra ngoài không quấn khăn đầu hay mặc trang phục hở hang, có không? xin thưa ngày nay đầy

Nếu người phụ nữ Awal, Islam ra ngoài không quấn khăn, hay mặc trang phục hở hang thì bị xã hội sẽ đánh giá, và có tội. Do đó, để được người đàn ông coi trọng và bảo vệ thì người phụ nữ phải quấn khăn, mặc đồ không hở hang mỗi khi đi ra nơi công cộng. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: Allah biết! và tôi thấy.

 

Hình 3. Tội ăn mặc hở hang phải sống trong hỏa ngục.

 

Thông tin 3: Tội chữa bệnh bằng ma thuật, bùa yêu. Một Imam ở Arab Saudi đang thực hiện chữa bệnh bằng ma thuật. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: Allah biết! và tôi thấy!

Hình 4. Tội dùng ma thuật, bùa yêu phải sống trong hỏa ngục.

Đường Linh: Imam thực hiện phép ma thuật

 

Thông tin 4: Islam từ Ả Rập cấm gái gú, cờ bạc,.. trong hình 5 chơi bài tiền tỷ giải tress thôi mà. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: Allah biết! và tôi thấy!

Hình 5. Tội bài bạc, trai gái, sống xa hoa sẽ phải sống trong hỏa ngục.

 

Thông tin 5: Bán dâm hay hành nghề mại dâm là tội. Tín đồ Phụ nữ Hồi giáo có không? thưa đầy trong động caves. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: chỉ có Allah biết!

Hình 6. Tội bán trái cấm rong, hành nghè bán dâm, phải sống trong hỏa ngục.

 

Hình 7. Tội thích lõa thể tập thể dục trên giường, thích sex nhưng không bán dâm, tội sống trong hỏa ngục. Islam chính thống có hay  không? Câu trả lời: chỉ có Allah biết!

 

B. Islam Champa và Islam Malaysia

Theo lịch sử, Islam du nhập Champa vào khoảng cuối thế kỷ IX theo Ed Huber. Theo (Maspero, 1928, p.13-14), Islam đã du nhập vào Champa từ thế kỷ X.

Theo nhà sử học cho rằng, Islam vào Champa theo con đường tơ lụa, minh chứng của một số nhà khoa học thì dựa vào hai tấm bia viết bằng tiếng Ả Rập (Arabic) được khai quật ở miền Trung Việt Nam, do Ðô Ðốc người Pháp gởi sang Paris. Bia thứ nhất từ một ngôi mộ có tên Abu Kamil, niên đại 1039. Bia thứ hai có niên đại khoảng 1025- 1035. Dựa vào hai tấm bia trên, ông P. Ravaisse liền viết bài nghiên cứu vào năm 1922, cho rằng hai tấm bia này phát xuất từ miền Nam Champa từ thế kỷ thứ XI (Ravaisse, 1922, p.247-289).

Từ sau thể kỷ 15, trong hoàng gia Champa, các vua chúa Champa là những tín đồ sùng bái Islam. Đến thế kỷ 16, Islam ở Champa phát triển cực thịnh vì có mối bang giao với thế giới Melayu. Từ đó Islam ở Champa hoàn toàn được phủ bởi văn hóa Islam Malay.

Khác nhau:

Ở Kelantan-Malaysia vào đầu thế kỷ 20, phụ nữ ở đây ở đây ăn mặt như người Thái, nghĩa là chỉ che từ dưới cho đến phần ngực, lộ nguyên phần ngực phía trên và đôi vai, trái hẳn với luật Islam phụ nữ phải che kín và không hở hang.

Các vùng như Kelantan, Terengganu, Kedah, …các lễ tục Mak Yong được truyền sang Champa thành Raja Praong, tục lễ chữa bệnh bằng lá bùa, ngãi, cúng thần yang, cúng thần biển, thần núi, cúng thần yang trong lễ tục thả Diều, cúng gia tiên, cúng tảo mộ, …những tục lễ tục này hoàn toàn giống Chăm theo Awal ở Champa.

Năm 1950, khi đảng Hồi giáo Liên Malaysia (PMIP; sau là PAS) lên nắm quyền, thì Islam tại Malaysia được loại bỏ dần những tín ngưỡng ảnh hưởng yang thần, bởi chính quyền đã dùng vũ lực dẹp bỏ các lễ tục hay tín ngưỡng trên.

Từ đó Islam tại Malaysia được hoàn thiện dần theo Islam chính thống giáo. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi hẻo lánh thuộc hải đảo, các tín đồ Islam vẫn còn thực hiện một số lễ tục truyền thống như cúng thần sông, thần núi, tổ tiên, …dưới vỏ bọc của Islam.

Khi đó, dân tộc Champa hoàn toàn mất nước, mất chủ quyền, thậm chí không tồn tại một nhà lãnh đạo tinh thần, và hạn chế mọi mặt về sinh hoạt như văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo,…Từ đó tín đồ tôn giáo ở người Chăm hầu như không được đi học, và hoàn toàn không biết gì về kiến thức tôn giáo, hoàn toàn không biết thượng đế của mình là ai, ngay cả tên đạo mà mình đang thờ phụng tên gì,…lỗi do đâu? do đâu? có phải do Chăm bị mất nước? hay do người Chăm không chịu thu nạp kiến thức? hay do người Chăm là dân tộc thích hại nhau,… có lẽ đúng một phần

 

Giống nhau: Từ nhiều khía cạnh về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và tộc người, Champa và Malaysia có nhiều đặc điểm tương đồng, từ đó, mối quan hệ, mối bang giao giữa Champa và Malaysia phát triển cực nhanh và bền vững. Cũng từ đó, Islam Champa gần như được phủ hoàn toàn bởi dòng Sunni của Islam Malaysia.

Cùng tôn thờ thượng đế Allah, cùng tôn kính Nabi Muhammad, cùng dùng Thiên kinh Koran chữ Ả Rập, cùng đọc theo tiếng Ả Rập.

Cùng thực hiện lễ tháng 9 Ả Rập, Ramadan (Ramawan), thực hiện 5 trụ cột quan trọng, Lễ harei Raya, Lễ Waha, lễ thứ Sáu (Jumaat), Lễ tang ma, lễ chôn, cách chôn mộ huyệt được đào theo hướng Bắc - Nam, sâu khoảng 1,5m và ngôi mộ phải vuông gốc với hướng Makkah (Mecca). Sau đó 3 Acar xuống huyệt làm nghi thức, và tử thi được mặc áo Luak, váy xà rông (khen), bên ngoài quấn thêm một lớp khăn vải trắng, thi hài đưa xuống ngôi mộ từ từ và không có quan tài, đầu hướng Bắc, chân hướng Nam, tử thi nằm nghiêng bên tay phải, mặt và ngực quay về hướng mặt trời lặn (hướng Tây, ở Việt Nam hướng Tây trùng hướng thánh địa Makkah) như đang hành lễ. Và hàng 100 thứ khác còn giống nhau.

 

Hơn nữa Hội đồng Tối cao Islam thế giới đã thống nhất và chấp thuận xem hệ phái Awal như là một hệ phái Sunni của Islam thế giới nên đã chấp thuận và khuyến khích cho hệ phái Awal là giáo sĩ Acar được phép đi hành hương Haji tại Makkah, và được thực hiện những nghi thức ở ngôi đền Kabah tại Masjid al-Haram, vương quốc Saudi Arabia.

Hành hương Haji tại Makkah đã được giáo sĩ Acar Awal thực hiện lần đầu tiên vào năm 2013 do chính phủ Nam Phi đài thọ. Trong đó có Imam Từ Công Dư, phó chủ tịch Hội đồng Sư cả Ninh Thuận, Imam Não Thanh Quyết và hai Imam khác. Lần thứ hai được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mời đi Haji gồm Imam Từ Công Dư và Imam Đạo Văn Thị.

 

Hình 8, 9. Thi thể được chôn đầu hướng Bắc, chân hướng Nam, tử thi nằm nghiêng bên tay phải, mặt và ngực quay về hướng mặt trời lặn (Makkah).

 

KẾT LUẬN: Phát biểu: “Bani và Islam là hai tín ngưỡng tôn giáo tách biệt, không liên quan và không có sự liên hệ với nhau.”

Phát biểu trên hoàn toàn không chính xác, và sai lầm lớn.

Xét về thời điểm phát biểu vào giữa cuối năm 2021 lúc xã hội Chăm, các anh hùng Núp đang xuyên tạc về Bani, Awal và Islam, thì phát biểu trên rõ ràng theo phe cánh tả để kích động tôn giáo trong xã hội Chăm. Phát biểu trên để mua lòng cánh tả phe xhnv của tiến sĩ 1đêm. Khi bài viết được đăng thì được phe tà giáo ủng hộ, hoan nghênh để tăng sĩ khí cho anh hùng Núp, lôi kéo Phụ nữ thất học, chống Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, một tổ chức duy nhất của người Chăm được Chính phủ Cộng sản Việt Nam thành lập.

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hệ phái Bani và Islam là một so sánh khập khiểng, vì trên thế giới có trên 73 hệ phái khác nhau theo Islam. Thậm chí hiện nay rất nhiều Muslim tại Ả Rập sống trong tệ nạn xã hội, trai gái, đĩ điếm, rựu chè, cờ bạc, cướp bóc, giết người, ….

Tín đồ, Islam Ả Rập, Islam Iran, Islam Irak, Islam Pakistan, Islam Indonesia, Malaysia và Islam Champa là hoàn toàn khác nhau. Đừng bắt Islam Champa đi theo Islam Ả Rập, vì mỗi dân tộc có một văn hóa riêng.

Hãy đợi đấy, khi nào Champa được Chính phủ Việt Nam cho lập nền tự trị, may ra Chính quyền Champa thực hiện chính sách như năm 1950 của đảng Hồi giáo Liên Malaysia (PAS) lên nắm quyền, và dùng áp lực bãi bỏ hết những tập tục lạc hậu, yang thần đa thần để trở về phụng sự độc thần chính danh, Allahu akbar!

Điều trên cũng giống tín đồ, Phật giáo Ấn độ, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo, Lào, Kampuchia, Thailand là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí tín đồ Phật giáo Saigon ra Hà Nội đi thăm chùa không biết thực hành lễ ra sao.

Sơ lược qua, cho thấy cái gọi là môn phái chánh đạo liệu các tín đồ sống trong thời đại 5G có chánh đạo không? hay chỉ đóng kịch trước mọi người, đằng sau lén lút đầy rẫy tệ nạn.

Ví dụ, tín đồ Islam Malaysia đi xe trong tháng Ramadan, theo quy định thì Fasting, không ăn ban ngày và chỉ ăn ban đêm. Thế khi xe dừng cả nhóm vào nhà vệ sinh (toilet) ăn lén, uống lén,… no ne, rồi lên xe như vẻ ta đây biết sợ Allah và thực hiện đúng luật định. Nhưng thực tế chỉ cài game đóng kịch trước bá quan.

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi văn hóa và nền văn minh khác khác nhau, nên sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa dân gian hay văn hóa bản địa của mỗi dân tộc khác nhau.

Đừng bắt tôi phải mặc trang phục giống người Ả Rập thì mới Chánh đạo, ngược lại là lạc lối.

Hình 10. Ts.Putra Podam và Nick Mansour 

 

-----

Đón đọc sẽ phản biện MỤC 2.

 

Hình 11. Islam chính thống nào cac bự và dai, cái này Islam Champa tuy lạc lối nhưng không đi khoe đâu nha.

 

XEM VIDEO CỦA ISLAM CHÍNH THỐNG ĐÂY- ISLAM CHAMPA CHÀO THUA

1. Islam Champa chúng tôi cho dù lạc lối nhưng bảo tồn được văn hóa tổ tiên, điệu nhảy Islam chính thống lạ quá?

2. Islam nước nào đây? có lẽ chắc không phải Islam rồi, để hỏi Masour.

3. Islam Champa chúng tôi không thích điệu nhảy của Islam chính thống các bạn đâu.

4. Điệu nhảy lâm ba đa của Islam nào đây, Islam Chính thống gì kỳ vậy?

5. Islam Champa chúng tôi chào thua cho Islam các bạn, thôi không thích liên quan đâu.

6. Islam chính thống sao còn sử dụng ma thuật.