Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hồi giáo là Danh mục tôn giáo Chăm theo Awal

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Dec 9, 2022, 12:37 AM

Theo Luật pháp Việt Nam, tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc này là vấn đề cấp thiết.

Việt Nam có chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động bạo lực hoặc tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến nhân phẩm, danh dự; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hai năm qua dưới sự khơi mào của ông Thành Phần luôn xuyên tạc Chính phủ Việt Nam xóa tôn giáo Bani của người Chăm, trong khi Bani chưa từng tồn tại trong Danh mục tôn giáo của Việt Nam.

Theo lịch sử tôn giáo của dân tộc Chăm, thì Agama Awal và Agama Ahier là hai tín ngưỡng duy nhất tồn tại từ thế kỷ 17 đến nay, nhưng trước đó Chăm đã theo tôn giáo Hindu và Islam.

Việc đòi tôn giáo Bani từ ông Thành Phần là sự kích động, tuyên truyền trái pháp luật, chính sách của Nhà nước, chia rẽ tôn giáo và gây rối trật tự trong cộng đồng Chăm.

Từ thông tin xuyên tạc trên, Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với các Bộ, Ngành để tham mưu từ Ban Tôn giáo Chính Phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Dân tộc Quốc hội, MTTQ Việt Nam,…để có cơ sở thông tin.

Căn cứ kết quả tham mưu từ các Bộ trên, PTT.Phạm Bình Minh ra quyết định công nhận: Hồi giáo là tôn giáo của dân tộc Chăm theo Agama Awal (Awal) từ lâu. Nay Chính phủ giữ nguyên tôn giáo Hồi giáo.

Cũng trong thông báo trên, Chính phủ khẳng định dân tộc Chăm chưa từng tồn tại tôn giáo Bani. Việc kích động dân tộc Chăm đòi tôn giáo Bani là sự xuyên, nên cần quan tâm, giáo dục và giải thích thêm cho cộng đồng Chăm.

Nay Báo trực tuyến Kauthara thông báo cho cộng đồng Chăm được biết.

 

Hình 1. Danh mục các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận ĐKHĐTG.

 

Hình 2. Theo Công văn số: 6955/BNV-TGCP ngày 28 tháng 12 năm 2020  củaBộ Nội vụ, số thứ tự (6) là tôn giáo Hồi giáo, tên tổ chức: Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani.

 

LINK: Danh mục tôn giáo và tổ chức tôn giáo dưới đây:Danh mục tôn giáo và tổ chức tôn giáo Việt Nam

 

Hình 3. Hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Phan Thiết ngày 13/11/2020.

 

Hình 4. Nội dung Hội thảo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Phan Thiết ngày 13/11/2020.