Thành Tín: Imam Kiều Nhợ sắp hầu tòa

Written by Mã Thành Vinh
In category Tin tức
Dec 26, 2022, 6:05 AM

Nguồn Facebook: Mã Thành Vinh

Theo thông tin đáng tin cậy từ giới thạo tin ở thôn Thành Tín, Imam Kiều Nhợ kết tội Katip Từ Công Tấn trước phiên họp Bn phong tục thôn Thành Tín cho rằng: "Katip Từ Công Tấn chính thức đã gia nhập đạo Islam", từ nguyên nhân đó, Ban Bổn đạo Thánh đường Hồi giáo Bani Thành Tín cấm không cho Katip Từ Công Tấn sinh hoạt tôn giáo tại địa phương. Tuy nhiên, Imam Kiều Nhợ không đưa ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho lời kết tội của mình đối với Katip Từ Công Tấn. Lời vu khống của Imam Kiều Nhợ đã ảnh hưởng nghiêm trọng thiệt hại tinh thần đối với Katip Từ Công Tấn.

Ngày 8/9/202 , Công an xã Phước Hải đã mời Kiều Nhợ đến hòa giải, Kiều Nhợ đã thừa nhận hành vi tội lỗi trước Công an xã Phước Hải và ông Từ Công Tấn.

Tuy nhiên, ông Imam Kiều Nhợ không những ăn năn hối cải về hành vi của bản thân gây ra, nhưng ông lại tiếp tục vu khống phỉ báng nhục mạ Katip Tấn là tín đồ Islam chính thống để phá tôn giáo Bani.

Theo nguồn tin từ gia đình Từ Công Tấn cho biết, hiện gia đình và dòng họ Từ Công Tấn buộc đệ trình hồ sơ kiện Kiều Nhở ra tòa về hành vi nhục mạ vu khống Katip Từ Công Tấn để bồi thường thiệt hại về tinh thần trong thời gian qua.

Theo nhận định của chuyên gia pháp lý, nếu Kiều Nhợ không đưa ra bằng chứng kết tội Katip Từ Công Tấn gia nhập vào đạo Islam chính thống giáo thì Imam Kiều Nhợ có khả năng đối diện với án tù về hành vi của mình gây ra.

Tôi hy vọng sự công bằng nghiêm minh của pháp luật tại phiên tòa sắp xét xử diễn ra vào quí I năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, để trả lại danh dự cho Katip Từ Công Tấn. Tôi tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến của phiên tòa xét xử bị can Imam Kiều Nhợ kịp thời đến cộng đồng Chăm.

Hình 1. Katip Tư Công Tấn gửi đơn yêu cầu Imam Kiều Nhợ bồi thường danh dự.

 

Hình 2. Công an xã Phước Hải thông báo Số: 60/TB-CAXngafy 09 tháng 9 năm 2022 về việc giải quyết đơn giữa Katip Từ Công Tấn và Imam Kiều Nhợ.

 

Hình 3, 4, 5.  Katip Từ Công Tấn gửi đơn khởi kiện Imam Kiều Nhợ.

 

Hình 6. Tòa án Nhân dân huyện Ninh Phước nhận đơn kiện của Katip Từ Công Tấn.