Thành Tín: Thôn có nhiều nhật vật bệnh mãn tính

Written by Đàng Vinh
In category Tin tức
Dec 26, 2022, 8:06 PM

Nguồn Facebook: Đàng Vinh

 

Thông tin từ giới thảo tin khắp bản thôn khắp nơi cho biết rằng thôn Thành Tín rất kì thị tôn giáo hồi giáo Islam, thôn Thành Tín có một quy định rất đặt biệt các chức sắc không được tiếp xúc với người theo tôn giáo Hồi giáo (Islam), họ không được ngồi chung và nói chuyện bình đẳng, mặc dù họ cùng tôn thờ chung Thượng đế Allah, cùng đọc Thiên kinh Koran, cùng tôn kính Nabi Muhammad cùng quỳ lạy cầu nguyện đầu hướng phía Makkah (Ả Rập).

Tại các thôn khác ở Ninh Thuận như thôn Văn Lâm, An Nhơn, Phước Nhơn thì quy định này không bị áp đặt, kì thị, và tương đối bình đẳng hơn. Đọc tin tức các Giáo sĩ (Acar) kiện tụng nhau ra toà thì tôi ngộ nhận được xã hội Chăm hiện nay đã sụp đổ, không còn tình thương làng xóm, cộng đồng,...

Cái lùm mía , xã hội giờ loạn xà bần quá

Đúng là

Trò hề các chức sắc

“Than ôi, cái đạo ngày nay!

Tu hành hổng chịu, tối ngày sân si!

Thích này, thích nọ, thích chi...

Hám danh, tham lợi từ bi nổi gì?”

Ông Kiều Nhợ “đã đơm đặt, vu khống, không có nói có” trong khi ông là người tu hành có chức vụ chứ không chỉ là công dân bình thường. Kinh Thánh Koran các chức sắc đọc khẳng định hướng con người, từ bi hỷ xả nhưng ông này lòng dạ lại sân si, ông đã đổ vạ và trốn tránh trách nhiệm. Ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với phát ngôn bịa đặt của mình.

Luật pháp đã ban hành và có hiệu lực, các tăng lư, phật tử, linh mục, chức sắc phạm tội nên xử đúng theo quy định.

Đặc biệt những thể loại độc mồm phỉ bán tôn giáo mồm thì Bani, nhưng lòng dạ một chữ trong Kinh thánh Bani thì không biết chữ nào thì nghiệp báo rất nhanh. Ác giả ác báo, chửi bới người khác người ta từ chối nghe, từ chối nhận thì nghiệp đó sẽ trả về cho chính chủ.

Vô tình hùa theo bè phái nhưng quên lẻ phải trở thành tay sai, bảo tồn văn hoá nhưng không hiểu văn hoá là gì,

Thích làm lãnh tụ, nhưng đạo đức giả, thích trao đổi lịch sử, nhưng không chịu nghiên cứu dẫn đến khôi hài khi nghe từ chỗ này một ít, chỗ kia một tẻo và tam sao thất bản thành lịch sử hài.

Nguồn Facebook: by Đàng Vinh