Selamat Thun Baru 2023 - Happy New Year

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Jan 2, 2023, 4:22 AM

Năm mới sẽ mang đến nhiều hy vọng mới, quyết tâm, tinh thần và mong ước mới. 

Chúc mọi người có một năm mới đầy hứa hẹn và trọn vẹn.

Happy New Year.

 

Putra Podam là người Chăm Bani (nghĩa là Chăm có đạo), thuộc tín đồ tôn giáo Awal (Agama Awal).

Tiếng Việt gọi: Hồi giáo

Quốc tế gọi: Islam

Awal là Hồi giáo Champa và chỉ tồn tại duy nhất ở Champa.

Awal là một nhánh của Hồi giáo thế giới, vì trên thế giới có trên 73 nhánh Hồi giáo khác nhau cùng thờ chung Po Allah

 

Năm mới mong giáo sĩ (Acar) đã hiểu sai hay bị lôi kéo đi lầm đường lạc lối, hãy quay về quy phục và tôn thờ Po Allah, tôn kính và làm theo lời dạy của Nabi như bao mong ước của các vua Hồi giáo như: Chế Mân, Chế Bồng Nga, Po Mah Taha, Po Rome, Po Nraop,...và nhiều vua Champa theo Hồi giáo.

 

Thun baru lakau abih adei-saai, amik-awa, lakei-kumei, dam-dara

Lakau di Allah, Allah brei

Ndom saong Nabi, Nabi anit

Peh pabah klao, urang kacaw mah brei

Peh pabah puec, urang kuec mah brei

Tadhuw ayuh ka adei-saai, amik-awa, lakei-kumei, dam-dara

Saribu thun ayuh, saratuh thun taha

Akaok mbuk patih, tagei druh abih

Suan daok yau krung.

 

TU# brU lk-U ab[H ad] SEA , am[` aw , lk] kUm] , d. dr
lk-U d{ alLH , alLH Rb]
OV. Os= nb{ , nb{ an[@
p-H pbH OkL_ , ur) kc* mH Rb]
p-H pbH pW-! , ur) kW-! mH Rb]
tDU* ayUH k ad] SEA , am[` aw , lk] kUm] , d. dr
sr[bU TU# ayUH , sr\tUH TU# th
aOk_` vU` pt[H , tg] RdUH ab[H
sW# Od_` y-U RkU~ ;

 

Ts. Putra Podam

Tổng Biên Tập Kauthara.ORG