Chính quyền và Chăm Bani Lương Tri quyết tâm bảo vệ tên gọi Hồi giáo (Bani Awal)

Written by Thành Thanh Huấn
In category Tin tức
Mar 16, 2023, 12:16 AM

Nguồn: Thành Thanh Huấn

 

Lương Tri là một làng Chăm duy nhất của huyện Ninh sơn, có 100% tín đồ Bani Awal (Hồi giáo). Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, làng Chăm Lương tri đã được thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc về mọi mặt.

Trong thời gian gần đây, phong trào đòi tôn giáo Bani do nhóm dân tộc cực đoan khởi xướng dưới sự cầm đầu của Pts. Thành Phần  gây xáo trộn an ninh trật tự các làng Chăm Bani trong tỉnh.

Xác định được tầm quan trọng liên quan đề tài tôn giáo là vấn đề nhạy cảm phức tạp, các thế lực phản động cực đoan luôn lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước. Ông Thành Ngọc Tỏi Bí thư Chi bộ, Đảng bộ thôn Lương Tri cho biết, với vai trò là lãnh đạo địa phương ông chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thôn nhà luôn nêu cao tinh thần cảnh giác mọi âm mưu của các thế lực thù địch kích động đả phá tổ chức tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc" . Ông cho biết thêm, chính quyền và tín đồ Chăm Bani ở Lương Tri luôn nhất quán bảo vệ tên gọi tôn giáo "Hồi giáo Bani" là tên gọi đúng nhất được tồn tại qua các giai đoạn lịch sử , nay được các nhà khoa học và Chính phủ Việt Nam chính thức công nhận.

Cán bộ và nhân dân thôn nhà quyết tâm tuyên truyền vận động các chức sắc và tín đồ Bani ở địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo, tiến tới hưởng ứng ủng hộ Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 4 ( 2023-2027).

Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần một vị Bí thư chi bộ Đảng, có nhiều uy tín và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đây là địa phương thứ hai trong bảy làng Chăm Hồi giáo Bani trong tỉnh, có một bí thư chi bộ Đảng địa phương có bản lĩnh và lập trường nhất quán tên gọi tôn giáo Hồi giáo Bani, là một tên gọi đúng theo nguyện vọng của chức sắc và tín đồ Bani ở địa phương.

Bà Châu Thị Khuê là một vị bí thư Chi bộ Đảng thôn Tuấn Tú có tinh rất cương quyết sẽ đập tan mọi âm mưu của nhóm dân tộc cực đoan lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá chính sách đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo của Đảng và nhà nước. Hy vọng rằng, các làng Chăm Hồi giáo Bani ở địa phương khác quyết tâm như hai vị lãnh đạo địa phương vừa nêu trên, chắc chắn nhóm dân tộc cực đoan đòi tôn giáo Bani sớm muộn sẽ bị khai tử, trả lại sự bình yên cho tín đồ Bani ở các làng Chăm trong tỉnh.

Hình 1. Ông Thành Ngọc Tỏi, Bí thư Chi bộ Đảng thôn Lương Tri.

Hình 2. Các vị chức sắc Chăm dự Đại hội tôn giáo.

 

Hình 3. Văn bản của Bộ Nội vụ công nhận Chăm Hồi giáo (Bani Awal).