Chính quyền Ninh Thuận viếng thăm chúc mừng Ramawan 2023 - Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Mar 19, 2023, 6:28 AM

Ngày 17/03/2023, Ông Phạm Văn Hậu Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận viếng thăm và chúc mừng lễ Ramadan (Ramawan) 2023. Ông Phạm Văn Hậu thay mặt HĐND, UBND, UBMTVN tỉnh, ân cần thăm hỏi chức sắc, chức việc trong Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh và thông báo khái quát những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2022 và những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh trong năm 2023; ông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc và tín đồ Bani, đặc biệt tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh đã gắn bó, đồng hành, góp phần tạo nên những thành quả chung của tỉnh nhà.

Ông Phạm Văn Hậu mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng Sư cả tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”; gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

Nhân dịp lễ Hội Ramadan (Ramawan) 2023, ông Phạm Văn Hậu chúc các vị chức sắc và tín đồ Bani trong toàn tỉnh một tháng Ramawan an lành.

Về Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận tham dự buổi tiếp kiến với chính quyền tỉnh; Cả sư Châu Minh Hương, Cả sư Đạo Bùi, Imam Từ Công Dư, Imam Đạo Văn Thị và các thành viên trong Ban Thường trực. Cả sư Châu Minh Hương, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh trong năm qua, ông luôn tin tưởng tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm mới Quý Mão; đồng thời với vai trò là Phó chủ tịch Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh, ông hứa sẽ tiếp tục vận động các chức sắc, tín đồ Bani chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước công nhận và cương quyết phản bác, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch của nhóm dân tộc cực đoan xuyên tạc, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phồn vinh./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LƯU