Tỉnh Ủy Bình Thuận thăm 10 Thánh đường tôn giáo: Awal (Hồi giáo Awal)

Written by Đàng Vinh
In category Tin tức
Apr 12, 2023, 8:21 PM

Đứng trước thế lực thù địch trong và ngoài nước, Nhà nước luôn đi theo hướng tích cực vận động xây dựng toàn dân.

Những loại mọt lợi dụng tôn giáo tuyên truyền, phỉ bán vì lợi ích riêng, vì háo danh,  điển hình như ông Thành Phần, bà Châu Thị Cành lợi dụng sự tự do tôn giáo kích động, vận động tín đồ chống phá tổ chức tôn giáo của Nhà nước. Bọn họ tuyên truyền các chức sắc Chăm nên:

1. Không tham gia cuộc họp do Hội đồng Sư cả Hồi giáo tổ chức,

2. Không nhận quà biếu của tỉnh Uỷ, và Ủy Ban.

Bọn họ còn xúi các chức sắc Chăm như ông Bát, ông Lượng, ông Vê, ông Kết, ông Sơn, ông Hàng, ông Dương Thà,... làm việc trái với đạo đức tôn giáo, trái kim chỉ nam trong kinh thánh Korran mà các ông từng đọc mỗi ngày,

Tất cả đều nhằm mục đích xấu, làm trò hề cho thế giới. Điều này thể hiện bản chất xấu của ông Thành Phần và bà Châu THị Cành.

Riêng bà Châu Thị Cành, bà ta cấu kết thêm với tên lừa đảo xuyên biên giới Thành Thanh Dải (Thành Đài) một nhân vật điên rồ đã từng tự xưng nhiều chức vụ như: Thủ tướng Champa, Hiệu trưởng Champa, Viện trưởng Champa, Tiến sĩ tự xưng, Chủ tịch Champa, Chủ tịch Nhà nước Champa, chủ tịch Bangsa Champa, Tộc trưởng Champa, Thủ lĩnh Champa,...

Thành Thanh Dải là tên phản động điên rồ bị Nhà nước Việt Nam trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nhân dịp Ramadan (Ramawan) năm 2023, Tỉnh Ủy Bình Thuận tổ chức thành 3 đoàn kết hợp với huyện Ủy từng địa phương đi thăm 10 Thánh đường (Magik) trong tỉnh.

 

Clip: Đoàn tỉnh Bình Thuận thăm thôn Bình Hòa (haluw Dik)