Hành trình đi Mỹ (Hoa Kỳ) của Ts.Putra Podam

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2023, 1:25 AM

 

 Ts. Văn Ngọc Sáng (Putra Podam), từng làm lãnh đạo chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Tây Nguyên.  Học thạc sỹ trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội. Học thạc sỹ tại viện công nghệ Châu Á tại Thái Lan. Học nghiên cứu sinh tại đại học quốc gia Singapore (NUS) và Đại học công nghệ Malaysia (UTM).

Ngày 5/9/2018 Putra Podam có nhận thư mời dự báo cáo Hội nghị tại Los Angeles - California - Hoa Kỳ. Putra Podam đi gặp một số nhân vật quen biết như ông Ama Damsan Pgđ Công an tỉnh Daklak, ông Nay Đô Pgđ Công an tỉnh Dak Nông, anh Hạnh trưởng phòng PA25,… mọi người ủng hộ cho Putra Podam đi Mỹ để dự Hội nghị.

Ngày 4/10/2018, tại Tp.Buôn Ama Thuột, Putra Podam viết đơn xin đi nước ngoài, thời gian 21/11/2018-28/11/2018, gửi Trường Đại học Tây Nguyên và các phòng, ban liên quan, có xác nhận từ một số đơn vị, nhưng Hiệu trưởng không trả lời, như Hình 1a, 1b.

 

Hình 1a, 1b. đơn xin đi công tác nước ngoài, đã xác nhận qua trưởng Bộ môn, Khoa, Phòng Tổ chức, nhưng Hiệu trưởng chưa thông qua.

 

Ngày 15/10/2018, tại Tp.Buôn Ama Thuột, Putra Podam tiếp tục viết đơn xin đi Mỹ lần thứ hai, như Hình 2a.

Hình 2a. Đơn xin đi công tác nước ngoài lần thứ hai.

 

Ngày 29/10/2018, Công an tỉnh Daklak có giấy mời Số: 27/GM-PA03, mời Putra Podam có mặt tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), do Phó Giám đốc Công an, Đại tá Nguyễn Thế Lực ký. Xem Hình 3a, 3b.

Hình 3a, 3b. Giấy mời của Công an tỉnh Daklak.

 

Sau khi Putra Podam đã gặp Công an PA03, mọi công việc được thuận lợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đã ký đồng ý cho đi nước ngoài. Xem Hình 2a, 2b.

 

Hình 2a, 2b. Đơn xin đi công tác nước ngoài lần thứ hai đã được Hiệu trưởng thông qua.

 

Sau khi đồng ý Putra Podam đi nước ngoài, Hiệu trưởng Đại học Tây Nguyên đã ký Quyết định số: 2256/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 02/11/2018 về việc để công chức đi công tác nước ngoài, do Hiệu trưởng Ts.Nguyễn Thanh Trúc đã ký. Xem Hình 4a, 4b.

 

Hình 4a, 4b. Hiệu trưởng Đại học Tây Nguyên đã ký Quyết định số: 2256/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 02/11/2018 về việc để công chức đi công tác nước ngoài.

 

Để đi Hoa Kỳ (Mỹ) Putra Podam chuẩn bị Hộ chiếu (Passport) số: N1657273, do Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia cấp. Xem Hình 5.

Hình 5. Hộ chiếu (Passport) số: N1657273, do Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia cấp.

 

Sau khi nhận Quyết định của Trường Đại học Tây Nguyên, Putra Podam làm thủ tục xin cấp Visa trực tuyến theo hợp đồng số: 73016599605600. Xem Hình 6.

Hình 6. Xin cấp Visa trực tuyến theo hợp đồng số: 73016599605600.

 

Ngày 19/11/2018, Putra Podam vào Sài Gòn, đến Lãnh sử quán Hoa Kỳ tại Tp.Hồ Chí Minh để phỏng vấn xin cấp Visa. Phỏng vấn thành công (đạt). Xem Hình 7.

Hình 7. Phỏng vấn xin cấp Visa đi Hoa Kỳ tại Tp.Hồ Chí Minh thành công.

 

Ngày hôm sau 20/11/2018 lúc 14:30, Putra Podam đến Lãnh sử quán nhận Visa. Xem Hình 8.

Hình 8. Visa đi Mỹ được cấp tại Lãnh sử quán Hoa Kỳ tại Tp.Hồ Chí Minh.

 

Ngày hôm sau 21/11/2018, lúc 10:20, Putra lên chuyến bay CI782, số ghế 16E, từ Zone2, bay từ Ho Chi Minh City đến Taipei (Đài Loan). Xem Hình 9.

 

Hình 9. Chuyến bay CI782, số ghế 16E, từ Zone2, từ Hồ Chí Minh City đến Taipei (Đài Loan).

 

Ngày 21/11/2018, lúc 17:30, Putra Podam lên chuyến bay CI24, số ghế 73J, từ Taipei đến sân bay Quốc tế Ontario - Hoa Kỳ. Xem Hình 10.

Hình 10. Chuyến bay CI24, số ghế 73J, từ Taipei đến sân bay Quốc tế Ontario - Hoa Kỳ.

 

Cùng ngày 21/11/2018, lúc 14:27 giờ Hoa Kỳ, Putra Podam xuống máy bay và làm thủ tục vào nước Hoa Kỳ (Mỹ) thành công. Xem Hình 11.

 

Hình 11. Ngày 21/11/2018, lúc 14:27 giờ Hoa Kỳ, Putra Podam xuống máy bay và làm thủ tục vào nước Mỹ (Hoa Kỳ) thành công.

 

Hình 12. Haji.Gscc.Ts.Putra Podam (Văn Ngọc Sáng).

 

 

LINK: Tập tin liên kết

1. Hành trình đi Mỹ (Hoa Kỳ) của Ts.Putra Podam (file PDF).