Gửi bà Tâm Thành Thi: Cuốn sách trắng tôn giáo và cuốn sách đạo đức lớp 2

Written by Đàng Vinh
In category Tin tức
Jul 5, 2023, 6:49 AM

Bà Tâm Thành Thi là dân tộc Chăm, quê Phước Nhơn, là Chăm Bani (Chăm có đạo). Bà Thi cùng một số tín đồ khác tại quê Mblap đã nhận thức sai lầm cho rằng Chăm Bani là Chăm theo tôn giáo Bani. Đây là quan điểm sai lầm vì Bani đơn thuần mang nghĩa "Đạo" chứ không phải tôn giáo mang tên "Bani". Từ sai lầm này Bà Thi cùng nhiều Chăm Bani khác ở Mblap đã đứng ra chống Hội đồng Sư cả, khiêu khích chính quyền địa phương, viết nhiều bài nội dung kích động đăng trên mạng xã hội, và công khai chống Chính phủ Việt Nam.

Tôi đàng Vinh thấy chướng tai gai mắt, xin gửi hai cuốn sách để Bà Thi trao dồi lại kiến thức về tôn giáo và chính sách tôn giáo cũng như cuốn đạo đức lớp 2 để bà Thi ngâm cứu thêm.

1. Sách trắng Tôn giáo Dạy lại bà là tiếng nói của dân tộc, văn hóa, con người Việt Nam; là địa chỉ tin cậy để mọi người khai thác, định hướng tư tưởng và hành động, để quán triệt và thực hiện đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

2. Sách đạo đức lớp 2 là để dạy bà Tâm Thành Thy cách làm người trở lại, bớt ảo tượng sức mạnh, chép tay copy bài viết của những người vượn chưa tiến hóa lốp người, mà cuối bài bà còn Note mạnh là viết bài trong lúc cúp điện, bà thật là phi thường, rất mờ ám,...

Bài viết của bà Tâm Thành Thành Thi mang tính khiêu khích tổ chức biểu tình phục vụ cho hoạt động thành lập “Nhà nước Bàni”. Tôi không hiểu tại sao chính quyền địa phương cứ để bà ta liên tục làm những việc này.

Đặc biệt một số chức sắc bị lôi kéo vào các hoạt động chống đối Nhà nước như: không tham gia hoạt động bầu cử, Đại hội, biểu tình kí giấy khiếu kiện, khiếu nại,... rất thiếu thiện chí, áp đặt với ý đồ xấu, hậu thuẫn cho các hoạt động vi phạm pháp luật của một số chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan với chiêu bài “đấu tranh cho tự do tôn giáo”, “dân chủ, nhân quyền” tạo cớ để can thiệp vào công việc nội bộ, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây bất ổn chính trị, xã hội.

Chính quyền nên khẩn cấp mời lên làm việc đặc biệt lúc mời lên nên gắn tai nghe sát lỗ tai một chút vì bà Tâm bị điếc rất nặng, hiện tại bà ta đang tiếp tay cho tổ chức lưu vong Fulro.