Đại hội Đại biểu Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận lần IV- Thành công tốt đẹp

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Jul 12, 2023, 4:45 AM

Sáng ngày 12/07/2023 tại Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, long trọng diễn ra Đại hội Đại biểu Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani lần thứ IV, nhiệm kỳ ( 2023-2028).

Đến dự Đại hội, có ông Nguyễn Hồng Điệp - Phó Trưởng phòng tín ngưỡng và các tôn giáo khác - Ban tôn giáo Chính phủ, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, UVTV - Chủ tịch UBMTVN tỉnh Ninh Thuận, Thạc sĩ Nguyễn Long Biên, UVTV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Thạc sĩ Chamalea Thị Thủy, UVTV -Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thạc sĩ Đàng Thị Mỹ Hương, TUV- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện trong tỉnh và có hơn 80 đại biểu là các vị chức sắc, nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho tín đồ Bani hiện đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Về dự Đại hội, còn có sự hiện diện các hãng Thông tấn báo chí địa phương và trung ương về dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội cũng rất vinh hạnh nhận sự quan tâm chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTVN Tỉnh ủy Ninh Thuận, Cục an ninh nội địa - Bộ Công an, đại diện các tôn giáo; Ban trị sự GHPGVN Ninh Thuận, Ban đại diện Tin Lành Ninh Thuận, Ban đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Ninh Thuận, Ban đại diện cộng đồng Islam Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Bình Thuận, Tiến sĩ Văn Ngọc Sáng, Tổng biên tập Tập san Kauthara.org, đã gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ đề Đại hội với khẩu hiệu “Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới”, tại Đại hội lần này, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tựu nổi bật nhiệm kỳ III và hoạch định phương hướng hoạt động nhiệm vụ chiến lược phát triển trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IV (2023-2028). Đại hội nhiệm kỳ 4 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, với sự kiện gốm người Chăm được Tổ chức UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần phải bảo vệ khẩn cấp.

Với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani luôn vận động đồng bào có đạo tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, điều hành có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, giáo sĩ, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm theo tôn giáo Hồi giáo Bani phù hợp với xu thế hiện nay.

Qua thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, cởi mở, tập trung trí tuệ cao, Đại hội đã biểu quyết nhiều nhiều nội dung quan trọng và suy tôn 35 vị chức sắc, nhân sĩ vào Ban chấp hành; 09 vị chức sắc, nhân sĩ Ban Thường trực.

* Sư cả Châu Minh Hương sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Tuấn Tú được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028.

* Sư cả Đạo Bùi sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Lương tri được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028.

* Imam Từ Công Dư sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Văn lâm được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028.

* Imam Đạo Văn Thị sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Lương tri được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028.

* Imam Hứa Móc sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Bani Phước Nhơn được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thành lập Ban giáo lý, Ban phong tục - Phụ nữ, Ban kế hoạch - Tài chính và thông qua Nghị quyết đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023-2028, giao cho Hội đồng Sư cả nhiệm kỳ mới phấn đấu hoàn thành 90% trở lên các hoạt động mà Nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ, đồng thời sớm triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đến các Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh.

Đại hội giao cho Ban chấp hành, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm (2023-2028) có trách nhiệm hướng dẫn điều hành các hoạt động và lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo thông qua quy ước từng Thánh đường, Ban phong tục Hồi giáo Bani trong tỉnh và là cầu nối giữa chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani với các cơ quan chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều thành tích xuất sắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ và Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại hội nhiệm kỳ 4 ,là niềm tin tưởng và sự kỳ vọng, có thể khẳng định rằng: Dù trong thời gian qua những thông tin sai trái, thù địch, những luận điệu phản động lan tràn trên mạng xã hội chống đối tổ chức tôn giáo, cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của chức sắc, tín đồ Bani trước thành công của Đại hội Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ IV.

Đại hội thành công trước hết là do quá trình chuẩn bị được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có chương trình, kế hoạch rất cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc và cả tín đồ Hồi giáo Bani hòa quyện với phương châm "Tốt đời đẹp đạo", thể hiện quyết tâm và ý chí vươn lên của cả cộng đồng dân tộc Chăm Bani góp phần xây dựng mối Đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Với sự truyền cảm hứng từ Đại hội 4 lần này, tín đồ Bani trong tỉnh dưới sự lãnh đạo tinh thần của Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani - một tổ chức tôn giáo duy nhất được chánh phủ Việt Nam công nhận theo pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo 2004 và làm cầu nối đại diện cho tín đồ Bani thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Trong niềm hân hoan và sự kỳ vọng, tin tưởng và kiên định bảo vệ tổ chức tôn giáo và tên gọi tôn giáo "Hồi giáo Bani", phù hợp theo nguyện vọng của đại đa số tín đồ Bani trong tỉnh, kiên định mục tiêu hiến chương và đường lối đổi mới và sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội không chỉ là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức tôn giáo mà tín đồ Bani đang kiên trì xây dựng mà còn là động lực tinh thần và sức mạnh nội lực để tín đồ Bani tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo tinh thần Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani vững bước trên hành trình hướng đến tương lai, hạnh phúc và phồn vinh!

 

MỘT SỐ HÌNH ÀNH TẠI ĐẠI HỘI

Hình 1. Đoàn Chủ tịch đang điều hành Đại hội.

 

Hình 2. Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh.

 

Hình 3. UBMTVN Ninh Thuận tặng bằng khen cá nhân tiêu biểu.

 

Hình 4. BCH Hội đồng Sư cả Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 4, 2023-2028.

Hình 5. Văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Hình 6. Băng rôn chào mừng Đại hội.

Hình 7. Chương trình Đại hội.

 

Hình 8. Tiến sĩ Văn Ngọc Sáng Tổng biên tập Tập san Kauthara.org, đã gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

LINK: LIÊN KẾT LIÊN QUAN

1. www.vietnamplus.vn › ninh-thuan-dai-hoi-lan-thu-ivNinh Thuận: Đại hội lần thứ IV Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni

2. baomoi.com › dai-hoi-dai-bieu-hoi-dong-su-ca-hoiĐại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận ...

3. baoninhthuan.com.vn › news › 138842p24c32Đại hội đại biểu Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận ...

4. tamdiem247.com › su-kien › ninh-thuan-dai-hoi-lanNinh Thuận: Đại hội lần thứ IV Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni

5. baotintuc.vn › xa-hoi › hoi-dong-su-ca-hoi-giao-baniHội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni phát huy tinh thần đoàn kết ...