Cả sư Nguyễn Khiêm kêu gọi giới chức sắc vì tín đồ Bani nên đoàn kết sống "tốt đời đẹp đạo"

Written by Thành Thanh Huấn
In category Tin tức
Jul 29, 2023, 5:34 AM

Theo nguồn tin từ giới chức sắc và các vị bô lão Chăm An Nhơn cho biết, hiện nay Cả sư Nguyễn Khiêm cảm thấy rất ân hận, vì nghe lời bọn xấu ký đơn rút khỏi tổ chức tôn giáo Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận và không tham gia Đại hội Hội đồng Sư cả nhiệm kỳ 4 vừa qua. Cả sư Nguyễn Khiêm cũng giải thích thêm, các chức sắc (Gru, Imam, Katip, Acar) chỉ phụng sự Đấng tối cao Po Allah và xem Thiên kinh Quran là kim chỉ nam để hành đạo trong Thánh đường, cũng như các nghi lễ liên quan đến tôn giáo Hồi giáo Bani.

Vị Cả sư NGuyễn Khiêm cũng khẳng định rằng, chức sắc (Gru, Imam, Katip, Acar) chỉ phụng sự duy nhất đấng tối cao Po Allah, ngoài ra không được phép bái lạy các thần linh nào khác, còn tín đồ Bani họ có quyền thờ đa thần. Các chức sắc luôn tự nhận mình là Awal sau triều đại vua Porome, chứ không phải Bani như một số tín đồ nhầm lẫn. Vì vậy, tên gọi Hồi giáo (Awal) là một tên gọi đúng nhất gắn với các giai đoạn lịch sử tôn giáo Chăm, nay được nhà nước Việt Nam chính thức công nhận trong hệ thống danh mục tôn giáo Việt Nam. Ông mong muốn rằng, các chức sắc và tin đồ Bani luôn giữ mối đoàn kết sống "tốt đời đẹp đạo" để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, nguyện vọng Cả sư muốn gia nhập vào tổ chức tôn giáo Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 4 ( 2023-2028).

Theo nhận định của chúng tôi, đây là một nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của Cả sư Nguyễn Khiêm. Nếu Cả sư thực lòng muốn gia nhập tổ chức tôn giáo Hội đồng sư cả, thì Cả sư Nguyễn Khiêm nên làm đơn xin rút tác cả chữ ký của ông đã từng gởi đến các cơ quan chức năng không tham gia Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh và cam kết thực hiện nghiêm túc hiến chương, quy chế của tổ chức này ban hành trong nhiệm kỳ 4. Trên cơ sở đó, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận mở một phiên họp bất thường xem xét biểu quyết Cả sư Nguyễn Khiêm trở thành thành viên của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận nhiệm (2023-2028).

Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của một vị Cả sư, đã nhận thức được chân lý tên gọi tôn giáo do tiền nhân Champa lưu truyền, phù hợp với nguyện vọng đại đa số tín đồ Bani địa phương, và được nhà nước Việt Nam chính thức thừa nhận trong danh mục tôn giáo Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi kiến nghị đến Ban thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh, sớm triệu tập phiên họp để xem xét nguyện vọng của Cả sư.