Đừng làm con rối cho người giật dây

Written by Thành Thanh Huấn
In category Tin tức
Aug 1, 2023, 6:09 AM

Sự kiện Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV là kết quả của sự tin tưởng, niềm kỳ vọng của đại đa số quần chúng chức sắc, tín đồ. Có thể khẳng định rằng: Thời gian qua, những thông tin sai trái, thù địch lan truyền trên mạng xã hội âm mưu chống đối tổ chức tôn giáo cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của chức sắc, tín đồ sau Đại hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hôị, một số cá nhân có những bài viết xuyên tạc, đưa tin sai sự thật khi cho rằng Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV có sự can thiệp của chính quyền với âm mưu đinh hướng dư luận phủ nhận kết quả thành công của Đại hội.

Dạo quanh một vòng mạng xã hội, chợt thấy có tài khoản facebook “Nguyễn Ngọc Quỳnh” đăng tải bài viết “đưa tin” hàm hồ trên trang cá nhân khi cho rằng “Chính Quyền Dùng Chiêu Trò Ép Các Vị Tu Sĩ Đến Tham Dự Đại Hội Để Nghe Lựa Chọn Nhân Sự Là Sự Thất Bại Của Đại Hội” hay “khờ dại” hơn khi buông lời “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo” - Đây rõ ràng là luận điệu bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn.

Thực tế cho chúng ta thấy rằng: Trước thềm Đại hội, Ban Phong tục phối hợp với các Thánh đường Hồi giáo Bàni 07 làng Chăm trong tỉnh đã có phiên họp lựa chọn nhân sự, cử Đại biểu tham dự Đại hội với tinh thần công khai, dân chủ và không có tổ chức, cá nhân nào chi phối phiên họp. Một số cá nhân vì nghe lời kích động của một số đối tượng mà có quan điểm không tham dự Đại hội và rõ ràng Hội đồng Sư cả rất tôn trọng tinh thần dân chủ ở các địa phương trong công tác lựa chon nhân sự.

Chủ tài khoản facebook “Nguyễn Ngọc Quỳnh” cho rằng “Chính quyền cố tình gán ghép tôn giáo Bani thành Hồi giáo nên bị công đồng Chăm tẩy chay chủ trương Đại hội”. Đây là thủ đoạn “đánh tráo khái niệm”, cố tình “lật ngược” bản chất sự việc, lợi dụng quyền tư do ngôn luận nhằm vu cáo Chính quyền Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Cũng cần nhấn mạnh thêm, Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận đã trải qua hơn 03 nhiệm kỳ hoạt động; suốt chặng đường ấy, Hội đồng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo pháp luật. Hiển nhiên hơn cả, Hồi giáo Bàni đã được công nhận trong Danh mục tôn giáo Việt Nam; cộng đồng chức sắc, tín đồ luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp nguyện vọng của đồng bào Chăm.

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni là tổ chức duy nhất có tư cách pháp nhân đại diện cho chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bàni; quá trình hoạt động, tổ chức này cũng chưa nhận bất cứ ý kiến phản đối từ các nhân sỹ, trí thức, chức sắc Chăm. Đột nhiên những năm gần đây, một nhóm đối tượng gửi đơn tố cáo Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận âm mưu xóa bỏ “tôn giáo Bàni” trong Danh mục tôn giáo Việt Nam. Đây là một âm mưu ý đồ thâm hiểm được các đối tượng sử dụng, trong đó thông qua con rối là chủ tài khoản facebook “Nguyễn Ngọc Quỳnh” làm xáo trộn cộng đồng Chăm. Một thực tế hiển nhiên rằng, tên gọi không ảnh hưởng đến bản chất truyền thống phong tục của một dân tộc. Hơn nữa, nếu bạn đọc là người am hiểu về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc Chăm thì hiểu rất rõ tổ chức Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận là 02 tổ chức hoạt động hoàn toàn độc lập, có tôn chỉ, mục đích riêng.

Tài khoản facebook “Nguyễn Ngọc Quỳnh” còn “đi xa” hơn khi viết “Bản thân tôi vẫn luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, dù thấy nó lạc hậu và bất cập. Tôi chưa từng kêu gọi xoá điều 4 Hiến pháp hay hoạt động lật đổ chính quyền, dù vẫn khẳng định nó tất yếu phải thay đổi”. Chẳng biết trình độ chủ tài khoản đến đâu nhưng cảm nhận của tác giả thì đã có sự tác động, can thiệp của phần tử xấu sử dụng con rối “Nguyễn Ngọc Quỳnh” để chống phá chủ trương, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tiếc rằng, qua bài viết theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng” của “Nguyễn Ngọc Quỳnh”, một bộ phận người dùng mạng xã hội do thiếu hiểu biết lại hùa theo những luận điệu sai trái của y, vô tình đưa đẩy “con rối” của các đối tượng xấu “giật dây” trở thành “hình nộm thế thân” của chúng trước pháp luật về hoạt động sai trái, phạm pháp, không ai tiên đoán được hậu quả tai hại mà “con rối” gây ra và phải chịu trong tương lai.

Qua vài dòng ngắn ngủi, tôi tin bạn đọc đủ tỉnh táo, nhận thức rõ thủ đoạn của những kẻ “giật dây” lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của tín đồ âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tới lợi ích chung của đất nước mà trước hết là cuộc sống yên bình của cộng đồng Chăm hiện nay.

Hình 1. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh