InraSara Phản biện- Phản biện của phản biện với tựa đề: "Riêng Putra Podam"

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 28, 2020, 2:31 PM

Ngày 20/1/2020 tôi Putra Podam có bài viết với tựa đề:  PHẢN BIỆN INRA SARA

"MẤY VẤN ĐỀ LIÊN QUAN BANI"

Nội dung chính bài viết của tôi là phản biện bài viết của Inra Sara một cách trung thực và khoa học nhằm chỉnh đốn những quan niệm sai lầm mà Inra Sara đưa ra.

Các bạn đọc bài phản biện của tôi qua đường dẫn sau: https://kauthara.org/article/193

Sau khi đọc bài viết của tôi, Inra Sara liền viết bài phản biện, nhưng bài phản biện của Inra Sara không nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo mà Inra Sara đã đưa ra, nhưng ngược lại viết bài nhằm chê bai, hạ bệ đối thủ và tự sướng ca tụng mình, đồng thời Inra Sara đưa lên 4 đường dẫn Link những người bịa đặt câu chuyện và chửi tục một cách  dơ bẩn. Đây là bằng chứng cách làm khoa học của Inra Sara?

Bài phản biện của InraSara có tiêu đề: "Có một sinh linh Chàm mình bắt đầu làm khoa học như thế!"

Đọc bài phản biện của Inra Sara trên file PDF:

INRA SARA - Phản biện của phản biện với chủ đề: “Có một sinh linh Chàm mình bắt đầu làm khoa học như thế!”

 

Sau đó ngày 23/1/ 2020, Putra Podam viết bài khuyên Inra Sara nên viết bài phản biện một cách nghiêm túc. Thay vì Inra Sara viết bài phản biện nhưng ngược lại liền viết bài nhằm hạ bệ Putra Putra và tự ca ngợi mình.

Dưới đây là nội dung phản biện của Inrasara với tiêu đề:

"RIÊNG PUTRA PODAM"

Như vậy InraSara Không khả năng phản biện bài viết của minh vì đã trót nói bịa đặt, giờ phản biện bằng cách đề cao minh và hạ thủ người khác.

HAI LỜI KHUYÊN CỦA PUTRA PODAM - DÀNH CHO INRA SARA

1). Inra Sara nếu thực sự có khả năng thì hãy viết bài phản biện một cách khoa học, nghiêm túc và thật chi tiết trong 7 vấn đề mà tôi đã phản biện Inra Sara. [Inra Sara hãy làm rõ từng vấn đề để rộng đường dư luận]

2). Nếu không khả năng phản biện, thì khuyên Inra Sara đừng thò bàn tay lông lá vào can thiệp chuyện nội bộ của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani nói riêng và chuyện của Bani chúng tôi nói chung.