Đại hội Đại biểu Cộng đồng Hồi Giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận lần III - nhiệm kỳ (2022-2027) thành công

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Aug 18, 2022, 3:50 AM

Sáng ngày 17/08/2022 tại Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo (Islam) lần thứ III - nhiệm kỳ (2022-2027), hơn 50 đại biểu là các vị giáo sĩ, tín đồ người Chăm theo Hồi giáo (Islam) hay còn gọi Bani Islam (Agama Islam) đang sinh sống và làm việc trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Đến dự đại hội có bà Trần Thị Minh Thu – Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác của Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Chamalea Thị Thủy Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo các huyện, Cục an ninh nội địa - Bộ Công an gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, điều hành có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, giáo sĩ, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm theo tôn giáo Hồi giáo (Islam) phù hợp với xu thế hiện nay.

Đại hội đã suy tôn 13 vị chức sắc (Giáo sĩ) Ban chấp hành; 04 vị chức sắc Ban Thường trực.

 

* Ông Imam Hakem Ysa (Thành Thanh Tâm) sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo Isam Phước Nhơn tiếp tục được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Imam Hakem Karmuri (Châu Văn Nghệ) sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo (Isam) Văn Lâm tiếp tục được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Imam Mohammad (Mã Minh Thi) sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo (Isam) Phước Nhơn được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

* Ông Naeb Hakem Ysa (Châu Văn Thẻ) sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo (Isam) Văn Lâm tiếp tục được Đại hội suy tôn giữ chức vụ Phó Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Naeb Hakem Hussen (Thành Công Hạnh) sinh hoạt tôn giáo tại Thánh đường Hồi giáo (Isam ) Phước Nhơn được Đại hội suy tôn giữ chức vụ ủy viên thường trực kiêm Thư ký Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm hướng dẫn điều hành các hoạt động sinh hoạt tôn giáo thông qua quy ước từng Thánh đường Hồi giáo (Islam) trong tỉnh và là cầu nối giữa chức sắc, tín đồ Muslim với các cơ quan chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và hiến chương Ban đại diện tổ chức cộng đồng Hồi giáo (Islam) Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2027, giao cho Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ mới phấn đấu hoàn thành 80% trở lên các hoạt động mà Nghị quyết đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ, đồng thời sớm triển khai, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đến các Thánh đường Hồi giáo Hồi giáo (Islam) trong tỉnh.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TẠI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2027

 

 

 

 

-----***-----
Nguồn: Kauthara.org

https://kauthara.org/article/527
-----***-----