Mừng Kate Champa - Katik (Diwali) Ấn Độ năm 2022 - Phần 2

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Oct 22, 2022, 8:40 PM

Chúc mừng lễ Kate 2022

Mừng Kate Champa: 24/10/2022

Mừng Katik (Katika: Diwali) India: 24/10/2022


ꨀꨶꨮꩆ ꨓꨝꨶꨮꩆ ꨨꨣꨬ ꨆꨓꨮ ꨌꩌꨛꨩ ꨧꨯꨱꩃ ꨆꨓꨪꩀ (ꨆꨓꨪꨆ) ꨂꨣꩃ ꨆꨵꨫꩂ (ꨆꨤꨫꩂ).
ꨀꨗꩀ ꨌꩌꨛꨩ ꨨꨭ ꨧ ꨨꨣꨬ ꨆꨓꨮ ꨚꨳꨮꩍ ꨓꨈꨯꩀ ꨣꨥꨮꩃ ꨝꨪꨟꨯꩂ ꨌꩌꨛꨩ.

Auen tabuen harei Kate Campa saong Katik (Katika) urang Kling (Kaling).
Anak Campa hu sa harei Kate pieh tagok raweng bimong Campa.

 

 

LINK: KATE 2022

Từ Diwali Ấn Độ đến Kate Champa - Phần 1

 

ĐÓN ĐỌC LỄ HỘI KATE - Phần 3