Katip Từ Tấn được phép cầu nguyện trong các Thánh đường Hồi giáo

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Feb 3, 2024, 11:17 PM

Theo Ts. Po Dharma, Champa là vương quốc đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Trước thế kỷ thứ XV, dân tộc Champa thờ đa thần mang đậm sắc văn hóa Hindu. Sau thế kỷ thứ XV, dân tộc Champa tiếp nhận một nền văn minh mới đó là Hồi Giáo (Islam) và phát triển đến hiện tại.

Từ một số cơ sở ở trên, sau khi Balamon thất bại ở Đông Nam Á, thì Islam là quốc giáo tại Champa.

Sau khi xảy ra xung đột giữa Balamon và Islam thì vương triều Champa đã khuyến khích một số người Chăm có ảnh hưởng Balamon bỏ hoàn toàn việc thờ thần linh Ấn Độ, và cùng Chăm theo Islam thờ Pô Allah, từ đó hình thành hai thuật ngữ Awal và Ahier.

Awal và Ahier là tiếng Ả Rập để chỉ tín đồ Chăm theo thờ phượng Pô Allah giai đoạn trước và giai đoạn sau.

Đọc tiếp file Pdf dưới đây:

Katip Từ Tấn một giáo sĩ Awal chân chính

 

Xem clip Ts.Putra Podam (Hồi giáo Awal) cầu nguyện:

Ts.Putra Podam cầu nguyện cho bản thân và cha mẹ của mình