Dự án “ma” quỹ Porome âm mưu phục quốc - Phần cuối

Written by admin
In category Tin tức
Aug 11, 2021, 8:43 PM

Theo tìm hiểu của Kauthara.org, dự án quĩ Porome không thuần túy như (Quỹ Ford, Quỹ Toyota, Quỹ Vingroup, …) mà nó mang bóng dáng trá hình giống như Chính phủ lưu vong mà Thành Đài học hỏi theo mô hình tổ chức Chánh phủ Việt nam lưu vong do Đào Minh Quân làm Tổng thống “tự phong” (là tổ chức bị cộng đồng người Việt và người Chăm hải ngoại tẩy chay). 

Cũng theo Ts. giả mạo Thành Đài gởi thông cáo cho bà con Chăm, quỹ Porome là một dự án được sự tài trợ ngân sách của UNESCO (LHQ)không vận động nguồn quỹ từ người Chăm mà chỉ kêu gọi cộng đồng Chăm ủng hộ tinh thần và trí tuệNhưng thực tế Thành Ðài lại “xảo ngôn” huy động đồng tiền xương máu của người Chăm nghèo khổ đang chống chọi với đại dịch Covid-19.

Thành Ðài tuyên bố cho bà con Chăm biết:.... Quỹ Porome không phải là quỹ nhân đạo hay không phải quỹ từ thiện, không phải quỹ phục vụ người nghèo..... mà là quỹ công lý để ông ta làm lộ phí đấu tranh trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc (LHQ) để bảo tồn di sản Tôn Giáo Bản Địa Chăm.

Phần 1Dư luận xung quanh Ban lãnh đạo dự án “ma” quỹ Porome âm mưu phục quốc Champa - Phần 1

Phần 2Dự án “ma” quỹ Porome âm mưu phục quốc Champa - Phần 2

 

Phần 3Dự án “ma” quỹ Porome âm mưu phục quốc - Phần cuối

Apou Taleop (Khê Khúc Khải) Thanh Tra Quỹ Porome

Apou Taleop tên thật là Khê Khúc Khải, dân tộc Chăm, sinh năm: 1963 tại Phan Thanh – Bắc Bình – Bình Thuận.

Vào tháng 7-1990, Talép Khải cùng Lư Quốc Thiện, Nguyễn Văn Đại đã lấy cắp của bà Thềm (người giữ bảo vật các đời vua Chăm) 7 hộp Klaong (các hộp này làm bằng bạc và vàng, đựng di cốt của các vua Chăm).

Thực hiện xong vụ trộm, Khải – Thiện – Đại đã bán các cổ vật làm lộ phí vượt biên. Thiện và Đại sau đó đã quay về địa phương, riêng Talép Khải bỏ trốn sang Campuchia và bị truy nã.

Trong tổ chức “Liên đoàn dân tộc Chăm – CUEA”, kẻ bị truy nã về tội trộm cổ vật Chăm là Talép Khải xưng là “Chủ tịch”. Đối tượng lừa đảo bị trục xuất khỏi Ukraine là Thành Thanh Dải, làm “Tổng thư ký”. Năm 2005, lợi dụng danh nghĩa “liên đoàn dân tộc Chăm – CUECA”, Dải xin được 5.000USD từ những người Chăm ở Mỹ. Sau khi chi 1.000USD để làm một lớp học 60m2 cho người Chăm ở Campuchia; 4.000USD còn lại Khải và Dải tư túi. 

Nguồn: Theo Báo Công an Tp. HCM

----------***----------

I. DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO QUỸ POROME

STT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

Nơi ở

01

 Quảng Đại Cẩn

 Chủ tịch

 Vũ bổn

 Hoa Kỳ

02

 Thành Thanh Dải

 Thư ký

 Phước Nhơn

 Thụy Điển

03

 Châu Văn Dè

 Thủ quĩ

 Thành Tín

 Úc

04

 Apou Taloep

(Khên Khúc Khải)

 Thanh tra

 Tịnh Mỹ

 Campuchia

 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN QUỸ POROME      

STT

Họ và tên

Nơi ở

Chức vụ

01

 Ts Thành Phần

Phước Nhơn

 Trưởng nhóm

02

 Ken Kieu

Thành Tín

 Thành viên

03

 Châu Cành

Thành Tín

 

04

 Châu Thị Tranh

Thành Tín

 

05

 Trượng Văn Hai

Thành Tín

 

06

 Châu Hồng Hiểu

Thành Tín

 

07

 Kiều Hồng Tuyết

Thành Tín

 

08

 Kiều Ngoai Thi

Thành Tín

 

09

 Châu Thị Xéo

Thành Tín

 

10

 Kiều Thiên Dưỡng

Thành Tín

 

11

 Kiều Thanh Thiên

Thành Tín

 

12

Đạo Văn Hường

Thành Tín

 

13

 Châu Dung

Thành Tín

 

14

 Châu Thủy

Thành Tín

 

15

 Đao Ai Du

Thành Tín

 

16

 Hoàng Lim

Thành Tín

 

17

 Imam Thiện

Thành Tín

 

18

 Kiều Thị Vân Tiên

Thành Tín

 

19

 Trượng Thị Tư

Thành Tín

 

20

 Thành Kim Cục

An Nhơn

 

21 

  Đạo Vân Chiên         

22

 Đạo Thị Khi

An Nhơn

 

23

 Thập Thị Thuế

Văn Lâm

 

24

 Dụng Thị Bích Thùy

Bình thuận

 

25

 T ạ Ngọc Thủy

GV A.Phước

 

26

 Phú Thị Luyện

GV Ninh sơn

 

27

 Thập My Sa

Dân chủ (V.Lâm)

 

28

 Imam Thập Liên

Văn Lâm

 

29

 Lựu Hoàng Điệp

Bình Thuận

 

30

 Thông Minh Chánh

Bình Thuận

 

31

 Dụng Chỉnh

Bình Thuận

 

32

 Imam Thành Lượt

Phước Nhơn

 

33

 Thiên Thị Mai

Văn Lâm

 

34

 Đạo Mỹ Binh

Phước Nhơn

 

35

 Lư Duẩn

Bình Thuận

 

36

 Đạo Tấn

Phước Nhơn

 

37

 Tài Tín

Phước Nhơn

 

38

 Nguyễn Thị Xiêng

Phước Nhơn

 

39

 Đạo Xuân Hồng

Phước Nhơn

 

40

 Thập Tư

Phước Nhơn

 

41

 Đạo Thị Hồng Vân

Phước Nhơn

 

42

 Thành Thị Tâm Thy

Phước Nhơn

 

43

 Đạo Văn Mùi

Phú Nhuận

 

44

 Thành Ngọc Nhũng

Phước Nhơn

 

45

 Đạo Khoa

Phước Nhơn

 

46

 Nguyễn Hoàng Vũ

Phước Nhơn

 

47

 Đạo Thanh Bùi

Phước Nhơn

 

48

 Báo Đại Ngọc

Văn Lâm

 

49

 Đạt Thang

Văn Lâm

 

50

 La Ny

 

 

51

 Liên Bá

 

 

52

 Ngọc Cát

 

 

53

 Le My

 

 

54

 Hai Lua

 

 

55

 Dương Tâm

 

 

56

 Không Bốn

 

 

57

 Tài Tuấn

 

 

58

 Đạo Thị Thanh Hương

Thụy Điển

 

59

 Trượng Văn Phục

 

 

60

 Quảng Đại Vẽ

 

 

61

 Y Mum Vĩ

 

 

62

 Ba Ala

 

 

63

 Văn Mộng

 

 

64

 Đàng Xuân Hòa

 

 

 

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN QUỸ POROME  - TRÊN ADMIN

 

Hình 1. Ts. giả mạo Thành Thanh Dải (Thành Đài)- Chủ mưu thành lập quỹ Porome phục quốc. (Ts. làm bằng giả).

 

Hình 2. Ts. Quảng Đại Cẩn - Chủ tịch quỹ Porome phục quốc. (Ts. tại chức).

 

Hình 3. Ts. Thành Phần - Chủ nhóm quỹ Porome phục quốc. (Ts. một đêm hay Ts hữu nghị được Bộ Giáo dục VN thăng). Trước BGD phong Phó tiến sĩ (PTS) khoảng 5 năm sau, BGD phong tiếp từ PTS thành TS. Do đó báo chí trong nước gọi là TS. Một đêm. Nguồn: báo trong nước.