Khăn vấn (Serban - khen Jram) của Bani Awal và Islam

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Dec 25, 2021, 1:41 AM

Tác giả: Ts. Putra Podam

Email: putrapodam@gmail.com

Trích từ tác phẩm: Kauthara 3

---

Tất cả các loại khăn vấn đội trên đầu trong thế giới Islam gọi là Serban hay Turban, Chăm Nam bộ hay Chăm Kampuchia gọi là Sal, còn Chăm Ninh Thuận hay Bình Thuận gọi là “khen jram”. Khen jram, là loại khăn vấn đầu có hai tua đỏ ở hai bên (bruei tangi bhong), hàng ngày Acar thường vấn thêm một lớp bên ngoài “khen halang”. Đặc biệt “khen halang” không được vấn khi vào thánh đường, phải lấy xuống để trên vai. Khi nào đi ra ngoài (ra khỏi thánh đường) thì mới dùng “khen halang”. Đây là nét văn hoá của Islam. “Khen halang” vấn bên ngoài là loại Serban của Rasullalah (S.A.W), đây là Sunnah thường thấy trong cách ăn mặc của người Islam. Vấn khăn trên đầu thì là Sunnah, các dân tộc khác nhau có nhiều kiểu vấn khăn khác nhau. Ngay cả các quốc gia Ả Rập (Arab) cũng có các kiểu vấn khăn riêng của mình. Tóm lại Islam không có quy chuẩn phải dùng khăn gì và phải vấn khăn như thế nào mà chỉ vấn thế nào cho đẹp và phù hợp với văn hóa dân tộc.

Hình 1. Khăn vấn hai lớp “khen jram” bên trong và “khen halang” bên ngoài (hình bên trái). Quấn khăn một lớp “khen jram” (hình bên phải)  của giáo sĩ Acar hệ phái Awal ở Bình Thuận.

 

Hình 2. Khăn vấn của lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei và Ha’eri Shirazi.

 

Hình 3. Ts. Muhammad Ali và Ts.Putra Podam tại Singapore.

 

Hình 4. Ts.Putra Podam vấn khăn đi tảo mộ gia phả bên nội.

 

Hình 5. Vấn khăn (serban) của tín đồ Awal (Gahéh).

 

Hình 6. Cách vấn khăn (serban) của tín đồ Awal.

 

Hình 7. Cách vấn khăn (Serban) kiểu Malay.

 

Hình 8. Cách vấn khăn (Serban) kiểu  Ả Rập (Arab).

 

LINK: TIN LIÊN QUAN

1. Bani Awal hay Islam cắt tóc ngắn Sunat sẽ được ân phước

2. Ts. Putra Podam là tín đồ Bani Awal

3. Trang tin: Cộng đồng Chăm Bà Ni của ông Thành Phần ghép hình bôi xấu giáo sĩ Acar