Thông tin vắn về Đại hội Hội đồng Sư cả Bình Thuận

Written by Ban Biên tập
In category Tin tức
Mar 26, 2022, 1:39 AM

Sáng ngày 16/03/2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 70 đại biểu là các vị chức sắc, tín đồ người Chăm Hồi giáo Bani đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Đến dự đại hội có bà Trần Thị Minh Thu – Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác của Ban tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình.

Những nội dung chính đã nêu tại Đại hội:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tại Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

 2. Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Sư cả nhiệm kỳ mới 2021-2026

3. Quy chế - Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Sư cả nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, điều hành có hiệu quả các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật; Vận động các chức sắc, giáo sĩ, tín đồ thực hiện các nghi lễ theo tinh thần tiết kiệm, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm theo tôn giáo Hồi giáo (Bani) phù hợp với xu thế hiện nay.

 

LINK: Nội dung chi tiết được liệt kê dưới đây

Danh sách thành viên Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ lần thứ III 2021-2026

Tình hình hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Quy chế - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026