Giáo sĩ (acar) thờ phượng độc thần hay đa thần?

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Jun 9, 2022, 3:10 AM

Một cựu sinh viên nhắn tin hỏi Putra Podam: “Salam gru! tại sao nhiều người nói đạo Bà ni là đa thần nhưng trong các bài viết của thầy đều nói Bà ni là độc thần. Thầy giải thích cho em hiểu thêm”.

Hình 1. Tin nhắn cựu sinh viên hỏi Bani là độc thần hay đa thần?

 

Tin nhắn của em gồm hai nội dung Bani độc thần? hay Bani đa thần? Thầy trả lời ngắn gọn vài nội dung như sau.

1. Bani Awal:tôn giáo Độc thần

Tôn giáo mà Acar đang thờ phụng là “độc thần” hay “đa thần”, vấn đề này thầy đã có một bài viết trả lời cho ông Thành Phần và nhiều bài viết khác liên quan đã đăng trên Báo điện tử Kauthara, nhân dịp em hỏi lại, thầy sẽ trả lời lại ngắn gọn.

Cái gọi là: “Tôn giáo Bà ni đa thần” mà em nhắc đến là thầy hoàn toàn không biết, vì tại Champa hay Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung không có tôn giáo nào tên “Bà ni”.

Trong tiếng Ả Rập, “Bani” chỉ mang nghĩa “đạo”, và từ này được ghi trong Thiên kinh Koran. Ví dụ: Bani Islam (đạo Islam), Bani Israel (đạo Do Thái), Bani Awal (đạo Awal), …từ “Bani” trong tiếng Ả Rập tương đương với từ “Agama” trong tiếng Sanskrit mà người Chăm thường dùng trước đó như: Agama Islam (đạo Islam), Agama Israel (đạo Do Thái), Agama Awal (đạo Awal), …

 

Điều cần biết thêm, nếu từ Bani đi liền tên tôn giáo như: Bani Islam, Bani Israel, … thì cho biết cụ thể đạo của tôn giáo đó. Còn nếu từ Bani không đi kèm tên tôn giáo, thì Bani ám chỉ là tín đồ thờ phượng thượng đế Allah, mà:

Giáo sĩ (Acar) của “Bani Awal” là người trực tiếp thờ phượng thượng đế Allah, Đấng Tối Cao và Duy Nhất. Islam là một tôn giáo “độc thần”. Vậy khẳng định như sau:

Khẳng định: Bani Awal (tôn giáo mà giáo sĩ Acar đang thờ phụng) là tôn giáo “độc thần”.

Nhắc lại: Bani Awal là “độc thần.

Cụ thể: Đối với giáo sĩ (Acar), trong tháng Ramadan (Ramawan), các Acar phải hành lễ, tiếng Ả Rập gọi (solat, salat, salah hay shalah) tùy theo phiên âm và tùy ngôn ngữ, trong tiếng Malay gọi “Sembahyang” gồm “Sembah” là bái lạy và “Yang” là thần thánh”, còn người Chăm thường gọi “Samiang” là biến thể từ chữ “Sem-yang”.
Hành lễ là một trong năm trụ cột chính của Hồi giáo (Islam). Lúc cầu nguyện thì Acar đứng khoanh tay vào bụng, Rukuh, Sujud, Iktidal, …quỳ gối, chổng mong, cúi đầu, … Đó là những Rukun Sembahyang (luật hành lễ solat).

Giáo sĩ (Acar) chỉ duy nhất cầu nguyện (Solat) trong thánh đường (Magik), và giáo sĩ (Acar) không cầu nguyện (Solat) ở bất cứ nơi nào khác.

 

2. Bani Awal:tôn giáo Đa thần (SAI)

Một vài người Chăm vì chưa hiểu một số thuật ngữ tôn giáo như: Bani, Awal, Ahier, Agama, Bani Awal, Bani Ahier, Agama Awal, Agama Ahier, Asulam, Athulam, Athalam, Islam và Hồi giáo, …nên chưa hiểu nguồn gốc tôn giáo của mình có từ đâu? chưa biết Thượng đế mà mình đang thờ?  chưa biết Thiên sứ của mình là ai? Chưa biết Thiên kinh của mình viết chữ gì và tiếng gì?

 

Trong Fcaebook, ông Thành Phần phát biểu “Bà ni là tôn giáo đa thần”,

Hình 2. Ông Thành Phần phát biểu Bani là tôn giáo đa thần.

 

Trong Fcaebook, gần đây nhất ông Imam Champaka (giáo sĩ) cũng khẳng định “Bà ni là tôn giáo đa thần”

Hình 2. Imam Champaka (Nguyễn Trọng Mường) phát biểu Bani là tôn giáo đa thần.

 

Chủ đề này thầy đã có bài viết phản biện rồi em tìm hiểu và tham khảo trong Báo điện tử kauthara.

 

=====================================

Những ai phát biểu Bani là đa thần thì hãy trả lời câu hỏi sau:

a). Nếu Bàni là đa thần, thì cụ thể là mấy thần? hãy liệt kê số lượng thần yang đó.

b). Nếu Bàni là đa thần, thì những thần đó tên gì? hãy liệt kê tên của thần yang đó.

c). Nếu Bàni là đa thần, thì những thần đó được thờ ở đâu? hãy liệt kê cơ sở thờ thần yang đó.

d). Nếu Bàni là đa thần, thì vai trò của mỗi ông thần, bà thần đó là gì? hãy cho biết vai trò của mỗi thần đó.

=====================================

 

LINK: Bài viết liên quan

1. Bani Awal là tôn giáo độc thần

2. Tôn giáo Chăm: Thuận Thiên giả tồn - nghịch Thiên giả vong

3. Thượng đế Allah hiện hữu khắp làng Chăm Bani ở Champa

4. Tham mưu: Tự điển Chăm định nghĩa Bani = Islam = Hồi giáo = Bani Awal = Agama Awal