Trí thức Chăm hãy dùng từ: Ramawan, nói không với Ramuwan, Ramưwan

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Mar 13, 2024, 7:16 PM

Năm 2024 Tây lịch, tức là năm 1445 Hồi lịch, các Giáo sĩ (Acar) và các tín đồ Bani (tức tín đồ theo đạo Islam trên thế giới nói chung) và 173 nhánh Hồi giáo trên toàn thế giới nói riêng đã bước vào tháng Ramadan (Ramawan) vĩ đại.

Đối với dân tộc Chăm dù là Bani Awal, hay Bani Ahier; Agama Awal hay Agama Ahier,... tất cả đều phụng sự Po Allah, do đó, đây là tháng người Chăm không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, mà hãy sẵn lòng đến với Thánh đường (Magik), đến với Po Allah để cầu nguyện (Du-a, Da-a).

Đây là tháng Linh Thiêng, tháng mà Po Allah đã ban Thiên kinh Quran - Koran vĩ đại đến với chúng ta.

- Năm 2024 Tây lịch: Ramadan

- Năm 1445 Hồi lịch:  راماوان

- Tahun ꩑꩔꩔꩕ Hồi lịch: ꨣꨟꨥꩆ

Tôn giáo hiện tại mà người Chăm đang thực hành

- Islam (Bani Islam hay Agama Islam ): Islam đang hoàn thiện dần theo Thiên kinh Koran (tạm gọi Chính thống).

- Awal (Bani Awal hay Agama Awal ), Hồi giáo dòng Awal tại Champa. Tôn thờ: Po Allah.

- Ahier (Bani Ahier hay Agama Ahier ), Hồi giáo dòng Ahier tại Champa. Tôn thờ: Po Allah. Còn đang ảnh hưởng Balamon dưới dạng tín ngưỡng, dân gian.

Tháng Ramadan - Ramawan, chúc tín đồ Bani (Islam, Awal, Ahier) bình an, hưởng nhiều ân phước từ Po Allah.

-----

Bài viết liên quan:

1. Tìm hiểu nguồn gốc từ Ramawan - Đại lễ của Islam

2. Tìm hiểu tại sao có ba cách gọi Ramadan, Ramawan và ...

3. Tháng đại lễ Hồi giáo: Ramadan - Ramawan

 

Một số Logo Ramawan

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Địa chỉ Logo gốc Zoom to:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Qk8fjjSe8Mmx7w28wmJ751C7tbCxNuVQGbRZasw7JbRReWKyEp8t4axrYkh5RHWxl&id=100010182609692&__cft__[0]=AZWNDHS_le1ONdoTWtFNiSrZgPSIDJWXJR_hO03NilRKzeFgEz5qMwEk3oIAafyWgeCsGSDx3mY7Gfm7mx2ShSj_c6ObYOldvV_HOn0oJ1cQGi_74BI8a6-NM1tBKjWNgr1UFgfiXe5o4PsKZXYUencj&__tn__=%2CO%2CP-R