Tiến sĩ tại chức Quảng Đại Cẩn một chiến binh chia rẽ t*ôn gi.áo

Written by Putra Podam
In category Tin tức
Apr 17, 2024, 1:29 AM

Cộng đồng Chăm Bani (gồm: Chăm Islam, Chăm Awal, Chăm Ahier), tuy là một dân tộc mất nước nhưng không mất nhân tính.

Tiến sĩ tại chức, rõ là một người mất nhân tí.nh, mất nhân các.h, … là đối tượng không lành mạn, nên có lối suy nghĩ và phát biểu không lành mạnh, thường hay kích động hận thù dân t.ộc, tôn gi.áo.

Tiến sĩ tại chức thường phát biểu: "Bani Islam và Bani Awal khi cầu nguyện phải chổng mông hít đất",… đưa tín ngưỡng tôn giáo ra làm công cụ trò cười,… 

Hình 1. Tín đồ Isam (Bani Islam, Agama Islam) đang cầu nguyện. Đây là hình ảnh mà ông Quảng Đại Cẩn gọi là "Chổng mông hít đất".

 

Hình 2. Tín đồ Awal (Bani Awal, Agama Awal hay Islam Champa) đang cầu nguyện. Đây là hình ảnh mà ông Quảng Đại Cẩn gọi là "Chổng mông hít đất".

 

Hình 3. Các bước tín đồ Awal (Bani Awal, Agama Awal hay Islam Champa) cầu nguyện. Bước thứ 3, ông Quảng Đại Cẩn gọi là "Chổng mông hít đất".

 

Hình 4. Các bước tín đồ Isam (Bani Islam, Agama Islam) cầu nguyện. Bước  thứ 3, ông Quảng Đại Cẩn gọi là "Chổng mông hít đất".

 

Hình 5. Awal (Bani Awal, Agama Awal hay Islam Champa) là 01 trong 73 nhánh Islam.

---***---

Ngày 14/4/2024, QĐC tuyên bố trên truyền thông Facebook mang tên: Can Quang như sau:

“Ramawan = Ramadan = Mohammad và tổ tiên Ả-Rập duy nhất, không được phép tưởng nhớ đến tiền nhân tổ tiên cội nguồn Cham.

RAMƯWAN = vẫn như những gì cha mẹ ông bà truyền lại, phải tưởng nhớ và cúng kính hằng năm. Nhớ về thần Yang, anh hùng lập quốc, tổ tiên, cha mẹ”.

---***---

 

Hình 6. Tín đồ Isam (Bani Islam, Agama Islam) cầu nguyện cho tổ tiên đây. Ông Quảng Đại Cẩn xem nè.

 

Hình 7. Tín đồ Isam (Bani Islam, Agama Islam) cầu nguyện cho tổ tiên đây. Ông Quảng Đại Cẩn xem nè.

 

Hình 8. Tín đồ Awal (Bani Awal, Agama Awal hay Islam Champa) cầu nguyện tổ tiên đây. Ông Quảng Đại Cẩn xem nè.

 

Hình 9. Ts. Putra Podam, tín đồ Awal (Bani Awal, Agama Awal hay Islam Champa) cầu nguyện tổ tiên đây. Ông Quảng Đại Cẩn xem nè.

-----***-----

Qua minh chứng ở trên, Putra Podam cho rằng, QĐC đã rõ không được giáo dục về mặt tôn giáo.

QĐC là Agama Ahier (Bani Ahier), từ nhỏ đến già chưa một lần giáo huấn về giáo lý, giáo luật lễ nghi và tổ chức tôn giáo cũng như liên quan đến lễ nghi vòng đời người.

QĐC không biết Bani Ahier (Agama Ahier) là gì? mà QĐC chỉ luôn luôn tự hào Balamon do tổ tiên Chăm Ahier sáng lập? quan điểm này xứng đáng chỉ dành cho tiến sĩ tại chức, tiến sĩ 1đêm, tiến sĩ tự xưng và tiến sĩ Linga (dương vật-klai), tiến sĩ Yoni (âm vật-teng) mà thôi.

 

QĐC sống ở Mỹ có biết con Chó và con Mèo không? chắc biết

Chó, mèo ở Mỹ được coi là một thành viên trong gia đình, mọi người gọi chúng là em bé (baby), thậm chí là “con trai”, “con gái” của họ.

Chó, mèo không những biết yêu thương đồng loại, mà chó mèo còn biết yêu thương và trung thành với chủ của mình.

 

Thế lý do gì, QĐC tuyên bố Ramawan (Bani Awal), Ramadan (Bani Islam) và Thiên sứ Muhammad (Nabi Muhammad) không cho phép tín đồ tưởng nhớ đến tiền nhân tổ tiên cội nguồn Chăm?

QĐC nên nhớ, Bani Awal và Bani Islam được giáo huấn trong Thiên Kinh Koran và trong Hadith phải biết yêu thương và báo hiếu cha mẹ hàng nghìn lần, và họ cầu nguyện cho Nabi, cho cha mẹ trong ngôi mộ ngày năm lần.

Họ đến thăm ngôi mộ hàng ngày và cầu xin Po Allah cho cha mẹ, và dòng tộc sớm được siêu thoát.

 Họ đến thăm ngôi mộ cha mẹ hàng ngày bởi họ là người có Bani (người có Đạo), hơn nữa họ biết và thuộc Thiên Kinh Koran, nên họ đến ngôi mộ cha mẹ và cầu xin bất cứ lúc nào mà không cần xin phép ai, không cần xin phép ông Imam hay xin phép ông Gru nào.

 

Còn tín đồ Bani Awal (Agama Awal), đa số vì không biết Thiên kinh Koran, nên chờ cuối năm để đi theo Imam tảo mộ tổ tiên. Nhưng thực ra họ chỉ ngồi nói chuyện chứ họ không biết một câu Thiên kinh (có khi lại nói tầm bậy chửi ông bà, tổ tiên).

Cũng tín đồ Bani Awal (Agama Awal), nhưng khi họ biết Thiên kinh Koran, họ tự đi tảo mộ mà không cần ông Imam hay ông Gru nào.

 

Tôi Putra Podam biết Thiên Kinh Koran, tôi tự một mình đi tảo mộ, cầu nguyện cho cha mẹ, tổ tiên,… tự thực hiện nghi lễ báo hiếu tổ tiên (mà người Chăm gọi Harei Muk Kei). Đến Mỹ người Chăm còn mời Putra Podam đến thực hiện lễ báo hiếu tổ tiên.

Mỗi lần Putra Podam từ Daklak về Bình Thuận, khi đi thăm rẫy nhà gần khu nghĩa trang dòng họ, tôi thường ghé thăm mộ dòng họ, đặt bó hoa và cầu nguyện đọc Thiên kinh Koran Surah Al-Fatihah (Fathah) cho người mẹ quá cố.

Vậy mỗi lần tôi đi thăm nghĩa trang gia phả dòng họ, tôi phải báo cáo cho QĐC biết hay sao?

 

Tóm lại, phát biểu của QĐC chỉ dành riêng cho những người như QĐC mà thôi.

 

 

Hình 10. Phát biểu của Ts.tc.QĐC (ndom balik balak).

---***---

 

TRẢ LỜI CHO QUẢNG ĐẠI CẨN DƯỚI ĐÂY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK CAN QUANG, ĐĂNG BÀI TRÊN

 

 

 

 

LINK: LIÊN KẾT LIÊN QUAN

1. Quảng Đại Cẩn- tiến sĩ tại chức phát ngôn tôn giáo Balamon do Chăm sáng lập?

2. Tiến sĩ tại chức không phân biệt được tôn giáo - tín ngưỡng ...

3. Tiến sĩ “giả mạo” Thành Đài đề cử Tiến sĩ “Poh Gak “ ...

4. Dư luận xung quanh Ban lãnh đạo dự án “ma” quỹ Porome ...